bs
bs

Radionica Building Blocks Mostar

Radionica Building Blocks Mostar

“Building Blocks” je interaktivna radionica za djecu koju su kreirali arhitekti i aktivisti Fondacije za savremenu umjetnost i arhitekturu Färgfabriken iz Štokholma. Ovaj program postavlja djecu i njihove ideje u središte suvremene arhitekture. To je razigrani proces kojim se pomjeraju granice, a djeci se pruža prilika da svoje kreativne vizije pretoče u stvarnost.

Program “Building Blocks” Mostar počeo je dvodnevnom radionicom na kojoj su djeca imala priliku biti u ulozi „klijenta“ arhitektima. Ovo je ujedno i prva faza programa. Zadatak arhitekata bio je da primjenom programske metodologije pomognu da dječija ideja postana stvarnost. Ovo je novi način razmišljanja i inovativna edukacijska metoda, no iznad svega ovaj program daje konkretnu sliku o tome kako djeca mogu biti uključena u proces i na koji način mogu utjecati na kreiranje prostora u kojem žive. Pored svega ovo je bilo lijepo druženje, novo iskustvo i dobra zabava za naše najmlađe građane. Na radionici je učestvovalo dvadeset četvoro mostarskih mališana, radili su u 5 grupa, svaka grupa imala je svoga arhitektu, koji im je pomagao izgraditi „kuću iz snova“. Izgrađeno je 5 maketa, a komisija je svaki od izložaka nagradila posebnim nagradama: za kreativnost, savremeni dizajn, ekološki pristup, originalnost, te za najčarobniju ideju.

Druga faza programa „Buidling Blocks“ realizirati će se u septembru 2015. Radovi će ići u dalju razradu prema unaprijed predviđenoj metodologiji. Dva rad će biti izvedena u mjerilu 1:1 i izložena za vrijeme „Buidling Blocks“ programa u jesen 2015. godine , a naknadno će biti i postavljena na lokacijama koje će se u dogovoru sa Odjelom za urbanizam i gradjenje Grada Mostara odrediti. Tri rada će biti izvedena u mjerilu 1:10 i kao takvi biti izloženi u Muzičkoj školi cime će modeli uz prikaz procesa od koncepta do realizacije činiti Izložbu „Buidling Blocks“ Mostar 2015. Voditeljica programa „Buidling Blocks“ je Emilila Rosenqvist arhitektica Fondacije Färgfabriken iz Štokholma.

Program radionice Building Blocks Mostar, April 2015.

Subota 25.4.2015.godine

10:00 – 11:00 – Emilia Rosenqvist – Uvodno izlaganje o pedagoškom pristupu i metodologiji rada radionice „Building Blocks“ Mostar

11:00 – 13:00 – Kreativni proces – Upoznavanje djece / “klijenata” sa arhitektom, voditeljem radne grupe i rad na idejnom rješenju

14:00 – 15:00 – izrada grubog nacrta ili makete od strane arhitekata na osnovu dječjeg idejnog rješenja

15:00 – 16:00 – razgovor djeca-arhitekt – refleksije na rad arhitekte, sugestije i prijedlozi

Nedjelja 26.4.2015.godine

10:00 – 11:00 – Finaliziranje 1. faze kreativnog procesa – projketovanje

11:00 – 13:00 – Izrada makete prema predloženom projektu 14:00 – 16:00 – Nastavak rada na maketi i priprema prezentacije projekta

17:00 – 18:00 – Prezentacija rezultata i izbor 2 rada za dalju razradu Zatvaranje radionice „Building Blocks“ Mostar uz sokove i kolače.

Related Posts