bs
bs

Drugi satanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Mostara

Održana druga sesija prvog sastanka Lokalne savjetodavne grupe mladih u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje mladih i dijalog Balkana“

Dana 09.04.2015. održana je druga  sesija prvog sastanka sa Lokalnom savjetovdavnom grupom mladih u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“, u prostorijama Agencije za lokalnu demokraciju (LDA) Mostar.

Projekt je financira Europska komisije, a implementira se u pet zemalja regije u okviru Agencija lokalne demokracije (LDA): Bosni i Hercegovini (Mostar, Prijedor, Zavidovići), Srbiji (Knjaževac, Subotica), Crnoj Gori (Nikšić), Kosovu (Peći) i Makedoniji (Skoplje).

Deset mladih osoba je odabrano po javnom pozivu koji je raspisala LDA Mostar, te čine Lokalnu savjetodavnu grupu mladih, koja će uz podršku suradnica za pitanje mladih iz LDA Mostar, funkcionirati u okviru nove platforme na području Zapadnog Balkana.

Na sastanku je predstavljen projekt i aktivnosti na lokalnom i regionalnom nivou, te njihov očekivani aktivizam. Predstavljen je krajnji cilj projekta kao doprinos u struktuiranju regionalne tematske suradnje i koordinacije između organizacija civilnog društva i javnih vlasti zemalja sudionika, u svrhu poboljšanja okruženja pogodnog za aktivizam i sudjelovanje mladih, posebno mladih iz podzastupljenih skupina.
Najvažnija aktivnost projekta jeste istraživanje koje će biti sprovedeno u 50 gradova/općina, u 5 država regiona, uz osvrt na nacionalni zakon o mladima te njegovo provođenje, kao i probleme, potrebe i mogućnosti mladih. Rezultat istraživanja biti će komparativna analiza koja će poslužiti kao vodilja za kreiranje budućih aktvinosti, po pitanju mladih u našoj lokalnoj zajednici i regionu.
Sudionici su pohvalili projekat i izrazili zadovoljstvo što će biti dio tima Lokalne savjetodavne grupe mladih.

Related Posts