bs
bs

Završena radionica „Moj grad-grad mladih“

Završena radionica „Moj grad – grad mladih”

Završni dio radionice „Moj grad – grad mladih” je održan u subotu 31.10.2015. godine u prostorijama Muzičke škole na Trgu Musala u Mostaru. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o potrebi uključivanja mladih u planiranje zajednice, kao i poticanje mladih da na kreativan i interakitvan način izraze svoj stav prema određenim preprekama i problemima grada.

Nakon uvodnih informacija i instrukcija sa prvog dijela radionice, održanog proslog vikenda mladi su imali sedmicu dana da istraživaju grad  sa svoga stanovišta definirajući probleme i perspektive mladih u gradu. Osvrnuli su se na raspoložive mogućnosti u prostornom i društvenom okruženju te su obilježili lokacije na mapi grada, za koje smatraju da imaju potencijala za sadržaje za mlade. Virtualna mapa će se predstaviti lokalnim kao i kantonalnim vlastima kako bi se uvrstila u formalne ili neformalne procese planiranja u lokalnoj zajednici, Na ovaj način će mladi poslati svoj glas da žele da učestvuju u planiranju prostora i sadržaja u svome gradu.

Interaktivnu mapu My city – youth ciyi Mostar pogledajte OVDJE

Radionica je održana u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“ pod pokroviteljstvom Europske Unije.

Posjetite i web stranicu Platforme na: http://www.alda-balkan-youth.eu/News/balkan-regional-platform-for-youth-participation-and-dialogue-get-informed-12

Facebook stranicu Platforme: https://www.facebook.com/Balkan-regional-platform-for-youth-participation-and-dialogue-1573373866285018/

I lajkajte facebook stranicu Info point Mostar i preporučite vašim prijateljima:  https://www.facebook.com/INFO-POINT-Mostar-411240335729681/?fref=ts

Related Posts