bs
bs

Skupština LDA Mostar

Održan sastanak Skupštine udruženja Agencija lokalne demokratije Mostar

Dana 27.04.2017. godine održan je sastanak Skupštine udruženja Agencija lokalne demokratije iz Mostara.
Sastanku Skupstine je prisustvovala dvotrećinska većina članova.

Na Skupštini je predstavljen rad organizacije u proteklom periodu, te su članovima prezentirani svi dokumenti kojima su potkrijepljeni postignuti rezultati i uspjesi organizacije. Također, članovi skupštine upoznati su sa aktivnostima i projektima planiranim za 2017./2018. godinu.

Inače, sastanci Skupštine udruženja održavaju se na redovnom godišnjem nivou, te je sljedeći predviđen za 5. mjesec 2018. godine.

Related Posts