bs
bs

Program na temu: “Urbanizacija i društvene promjene”

Program na temu: “Urbanizacija i društvene promjene”

…za sudionike iz Bosne i Hercegovine, Libanona i Ukraine…

U organizaciji Švedskog instituta organizirana je posjeta Stockholmu od 02.–06./03./2015. sa programom na temu: “Urbanizacija i društvene promjene” za predstavnike Agencije lokalne demokratije Mostar i Grada Mostara (Bosna i Hercegovina), te predstavnike partnerskih organizacija iz Bejruta (Libanon) i Harkiva (Ukraina). Cilj ove posjete bio je uspostavljanje komunikacije sa organizacijama iz Švedske kako bi se inspirisala međudržavna saradnja.

Izuzetno kvalitetan program prezentacija, sastanaka, seminara, te izložbi bio je inspiracija za posjetitelje, ali i mogućnost uspostave konkretne saradnje.

Aktivnosti programa posjete planirane su u saradnji sa Fondacijom za modernu umjetnost i arhitekturu Fargfabriken iz Stockholma, s kojom je Agencija lokalne demokratije Mostar uspostavila saradnju kroz program Nove Urbane Topologije i izložbu Patchwork Mostar realiziranu u novembru/studenom 2015. godine.

PROGRAM POSJETE

Related Posts