bs
bs

Tag

aktivni mladi
Proslava Međunarodnog dana mladih i u Mostaru Međunarodi dan mladih obilježiti će se 12. augusta / kolovoza kroz javni performans Youth Megaphone. Youth Megaphone je aktivnost koja će se održati u 8 gradova širom regiona, gdje EU projekt Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana implementira svoje aktivnosti. Timovi savjetnika za mlade će vršiti...
Read More
Otvoren poziv za učešće mladih aktivista/aktivistkinja iz PRO-BUDUĆNOST zajednice na Internacionalnom teatarskom festivalu MESS U sklopu teatarskog festivala MESS, koji se održava u periodu od 2. do 12. oktobra/listopada, 2015. godine, bit će organizirani razgovori sa režiserima i glumcima iz predstava koje su učesnici imali priliku gledati. Tokom posjete (od 7. do 11. oktobra 2015.),...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.