bs
bs

Youth Megaphone

Proslava Međunarodnog dana mladih i u Mostaru

Međunarodi dan mladih obilježiti će se 12. augusta / kolovoza kroz javni performans Youth Megaphone. Youth Megaphone je aktivnost koja će se održati u 8 gradova širom regiona, gdje EU projekt Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana implementira svoje aktivnosti.

Timovi savjetnika za mlade će vršiti promotivnu kampanju u svojim gradovima i omogućiti priliku mladima da njihov glas dođe u javni diskurs. Timovi će obezbijediti dva načina za to: jedan je korištenjem megafona kojim će se poslati jasna poruka mladih ljudi, njihove ideje i potrebe u društvu, a drugi je mogućnost ostavljanja poruke u kutiju koja će biti postavljena na mjestu performansa.

Sve kreirane poruke će se integrisati u jedinstven dokument koji će se prezentirati lokalnoj upravi tijekom aktivnosti Youth Taking over Day, koja je također dio projektnih aktivnosti.

Ova aktivnost ima dva cilja. Jedan je simboličan, da omogući alate i mehanizme za mlade da dignu svoj glas i dobiju priliku za aktivnim učešćem u socijalnom životu svoje lokalne zajednice, a drugi ima za cilj da neformalnim mehanizmima obuhvati što veći broj mladih ljudi kako bi saslušali njihove potrebe o kvaliteti života u koju je integrisana lokalna zajednica.

Aktivnost Youth Megaphone će se održati i u Gradu Mostaru 12.8.2018. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama OKC Abrašević.

 

Related Posts