bs
bs

Tag

ALF
Predstavnici LDA Mostar sudjelovali u aktivnostima Anna Lindh fondacija Anna Lindh Fondacija (ALF) i ove je godine ogranizirala i provela veliki broj aktivnosti kroz svoju Mrežu koja broji 42 članice. Tijekom 2017. godine dvoje predstavnika Agencije lokalne demokracije Mostar (LDA Mostar) sudjelovalo je na ALF aktivnostima pod nazivom 3.S. za međukulturalnu edukaciju građana koji su...
Read More
Osmi sastanak članica mreže Anna Lindh Fondacije BiH u Mostaru u periodu 03.09. – 05.09.2015. godine Ovogodišnji sastanak je bio izvještajno/promotivnog karaktera, sa akcentom na jačanje kapaciteta članica ALF BiH. Tokom sastanka članice ALF BiH informirane su o aktivnostima urađenim u okviru ALF BIH u proteklom period, usvojen je nacrt ALF BiH media plana, revidirana...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.