bs
bs

Tag

Obuka za timove mladih dopisnika
Završen trening na temu “Obuka za timove mladih dopisnika” U periodu od 21. do 24.03.2016, u organizaciji ALDA Skopje, održan je trening “Obuka za timove mladih dopisnika”, na Ohridu, u Makedoniji. Na ovom treningu je učestvovalo je 24 mlada dopisnika i omladinska saradnika, koji su odgovorni za pokretanje info točki: Knjaževac, Subotica (Srbija), Zavidovići, Mostar,...
Read More
Trening: “Obuka za timove mladih dopisnika” Od 21. do 25. 03.2016. godine, u organizaciji ALDA Skopje, održati će se trening “Obuka za timove mladih dopisnika”, na Ohridu, u Makedoniji, koji se organizira u okviru projekta “Regionalna platforma za ucesce i dijalog mladih Balkana”, financiranog od EU. Seminar će okupiti 24 mlada dopisnika/ce i omladinske radnike/ce...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.