bs
bs

Održan sastanak predstavnika LDA Mostar i Federalnog ministarstva kulture i sporta

LDA Mostar predstavila rad i aktivnosti predstavnicima Ministarstva

U ponedjeljak 06.06. 2016. godine u Sarajevu je održan sastanak s gospodinom Adisom Salkićem, pomoćnikom za mlade Federalnog ministarstva kulture i sporta. Sastanku su nazočili direktorica LDA Mostar, Dženana Dedić, omladinski radnici LDA Mostar, Haris Manjgo i Vlatka Lučić, stručni saradnik za rad s mladima u LDA Zavidovići, Dino Sinanović, službenica za nevladine organizacije, mlade i vjerske zajednice Grada Mostara, gđa Sabina Memić, te viša stručna saradnica za mlade u ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž, gđa Azemina Gubeljić.

Predstavnici LDA Mostar i LDA Zavidovići ukratko su predstavili rad Agencija Lokalne Demokratije i pobliže objasnili projekt „Balkan Regional Platform for Youth participation and Dialogue.“ Poseban fokus sastanka bio je razgovor na temu regionalnog foruma mladih koji će se održati u Mostaru početkom novembra tekuće godine, a koji uključuje i posjetu Parmalenarnoj skupštini BiH, u Sarajevu.

Forum će implementirati LDA Mostar u suradnji s regionalnim LDA uredima, uz podršku Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te uprave Grada Mostara. Svrha sastanka s gospodinom Adisom Salkićem, bila je uspostava suradnje i na entitetskom nivou jer ovako veliki regionalni događaj treba imati podršku svih nivoa vlasti, kako bi se osigurala maksimalna kvaliteta projekta. Gospodin Salkić izrazio je podršku regionalnom LDA projektu i omladinskom forumu. Zaključeno je kako će predstavnici LDA Mostar zatražiti pismo podrške od Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i ugovoriti sastanak s ministricom Dujmović sa svrhom daljnjeg dogovora o uspostavi suradnje za regionalni forum mladih.

 

Related Posts