bs
bs

Zaključci i preporuke Drugog projektnog Foruma u Prijedoru

U Prijedoru je 9.12.2022. godine, u okviru projekta „Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju”, finansiranog sredstvima Evropske unije, održan drugi Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti.

Pored predstavnika međunarodne zajednice, Forumu prisustvovalo više od 60 predstavnika lokalnih vlasti i OCD-a iz Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča, koji su zajednički identificirali konkretne izazove suradnje i pokušali pronaći optimalna rješenja za ključne izazove u lokalnim zajednicama.

U radnom dijelu Foruma održana je World Caffe sesija ”Moj grad, moja ulica” na kojoj su učesnici Foruma, podjeljeni u tri radne grupe, s ciljem rangiranja ključnih izazova u njihovim gradovima/općinama, te detektiranja aktivnosti koje bi rezutirale rješenjima istih.

Zaključci i preporuke Foruma sažeti su u sljedećem DOKUMENTU.

Related Posts