bs
bs

B/H/S

Online Webinar “Turizam u vrijeme krize Covid-19: potencijal za lokalni razvoj”

Radite u ugostiteljsko-turističkom sektoru, student/ica ste turizma, indirektno ste povezani s ovom oblasti ili Vas jednostavno zanima šta se dešava s lokalnim turizmom u Mostaru za vrijeme globalne pandemije? Odgovore na mnoge upitnike možete pronaći na našem online webinaru “Turizam u vrijeme krize Covid-19: potencijal za lokalni razvoj”!

Agencija lokalne demokratije Mostar, kao organizator, Vas poziva da učestvujete na online webinaru , te da čujete mišljena stručnjaka iz oblasti turizma.

Na ovom virtuelnom panelu, čast nam je privilegija predstaviti sljedeće izlagače:

-Ramiz Bašić, Viši stručni saradnik Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona,

-doc. dr. Irma Dedić, Voditeljica Studija turizma Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru,

-Stanislava Borovac, Turistički vodič i interpretator kulturne baštine specijalizirana za avanturističe tematske rute,

-Dženana Dedić, Direktorica Agencije lokalne demokratije Mostar

Vrijeme i mjesto održavanja online webinara: 06.11.2020. godine s početkom u 11:00h (predviđeno trajanje do 12:30h) putem linka

Ovaj webinar se implementira u sklopu projekta WB CulTours – Kulturne ture po Zapadnom Balkanu koji ima za cilj unaprijediti regionalnu saradnju i regionalnu koheziju u WB6 kroz kulturološku saradnju i aktivnosti održivog razvoja.

Napomena: online webinar će se održati na B/H/S jezicima.

_______________________________________________________________________________

ENG

Online Webinar “Tourism in time of Covid-19: Potential for local development”

You are working in touristic or hospitality sector, you are studying Tourism, you are indirectly connected to this sector or you are simply asking yourself what will happen with Local Tourism in Mostar during Global Pandemic? We might answer you questions and doubts. Make sure to participate in Online Webinar “Tourism in time of Covid-19: Potential for local development”!

Local Democracy Agency Mostar as Event Organizer, is pleased to invite you to participate on Online Webinar. Our Presenters are experts in the field of Tourism, so we promise you a lot of interesting content.

It is our honour to host following Presenters:

Mr. Ramiz Basic, Senior Expert Associate of Touristic Community of Herzegovina-Neretva Canton,

-Dr. Irma Dedic, Professor and Head of Faculty of Tourism at Dzemal Bijedic University,

-Mrs. Stanislava Borovac, Professional Tourist Guide and Interpretor of local heritage, specialized in the field of avantouristic routes,

-Mrs. Dzenana Dedic, Director of Local Democracy Agency Mostar

This Online Webinar is scheduled for November 6, 2020 at 11:00 (estimated duration until 12:30) via link

This activity is part of Project WB CulTours – Cultural tours in Western Balkans aiming to contribute to regional cooperation and regional cohesion in WB6 through cultural cooperation and activities for sustainable growth.

Note: Online Webinar will be conducted using B/H/S languages.

 

Related Posts