bs
bs

ALDA – projekt FAIR EU

ALDA predvodi borbu za podršku civilnim pravima stranaca u europskim gradovima i zajednicama kroz projekt FAIR EU

Danas, kada je međunarodna mobilnost pri vrhu prioriteta programa EU, što mnoge europske gradove čini domaćinima živahne mješavine europskih i izvaneuropskih državljana koji žive i rade u njima, izuzetno je važno poticati njihova građanska prava i sudjelovanje.

Često, izgubljeni u birokraciji i preprekama novog okruženja, strani državljani nisu dovoljno informirani o svojim pravima glasa na lokalnoj i europskoj razini. Istodobno, lokalne vlasti se često bore da ih integriraju, a da pri tome nisu svjesne izbornog potencijala istih.

ALDA (European Association for Local Democracy) je zajedno sa svojim partnerima konsolidirala svoje snage kako bi potaknula uspješno uključivanje mobilnih građana EU u građanski i politički život zemlje domaćina kroz pružanje cjelovitog pristupa rješavanju prepreka s kojima se suočavaju pri ostvarivanju svojih prava. Projekt FAIR EU (Poticanje svijesti, uključivanje i priznavanje političkih prava EU mobilnih građana) prvenstveno se sastoji od opsežnog istraživanja izbornih prepreka stranih državljana i kampanje poticanja za sudjelovanje na lokalnim izborima u Bruxellesu koji su zakazani za jun/listopad 2018. godine. Projekt će se provoditi u suradnji sa Europskim servisom za građansku akciju (ECAS), Grupom za migracijsku politiku (PMG), Europskim sveučilišnim institutom (EUI) i Sveučilištem Malmo (MU).

ALDA je ključni dionik približavanja ishoda projekta na lokalnoj razini putem svoje velike mreže lokalnih vlasti, udruženja lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, sveučilišta i istraživačkih institucija. Projekt je izvrsna prilika za podizanje svijesti stranih građana o njihovim pravima glasanja, a time i na poticanje njihova sudjelovanja u životu gradova i njihovog dijaloga s lokalnim vlastima. Sve u svemu, gledajući širu sliku, ALDA vjeruje da FAIR EU pridonosi stvaranju inkluzivnog i politički angažiranog europskog društva koje je jednako dio ALDA-ine misije.

Tekst u originalu pročitajte na sljedećem LINKU.

Related Posts