bs
bs

ORU Fogar i UNDP – nagrada za najbolju praksu

Natjecanje za treće regionalne nagrade za najbolju praksu – ORU Fogar i UNDP

Nakon uspjeha posljednja dva izdanja Regionalne nagrade za dobre prakse u 2016. i 2017. godini, Organizacija Ujedinjenih Regija (ORU Fogar) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) sa zadovoljstvom najavljuju pokretanje III Regionalne nagrade za dobre prakse, natjecanje koje nagrađuje najbolje prakse koje provode regionalne vlasti koje su imale pozitivne učinke u javnom upravljanju.

Natječaj namjerava promicati i poticati razmjenu dobrih praksi koje su provele regionalne vlade, s ciljem poboljšanja kvalitete usluga građanima. Ono cilja regije, pokrajine i savezne države koje žele snažno pridonijeti na lokalnoj i međunarodnoj razini – boljem pružanju usluga svim građanima i na taj način ostvariti ciljeve održivog razvoja na lokalnoj razini.

Najbolje prakse mogu se podnijeti na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku do 31. maja/svibnja, 2018. godine. Smjernice za sudjelovanje dostupne su na web stranici ORU Fogar. Tim stručnjaka s dobro poznatom putanjom i javnim kredibilitetom, među kojima će biti izuzetni stručnjaci iz akademskog, poslovnog i kulturnog života, te javne uprave, bit će odgovorni za odabir finalista i pobjednika među svim primljenim prijavama.

Pet dobitnih praksi predstavit će se na sljedećoj Općoj skupštini ORU Fogar (Rabat, Maroko, 22.-23. oktobra/listopada, 2018.). Oni će kasnije biti objavljeni u ORU Banci dobrih praksi i distribuirani putem organizatora i kanala partnera kako bi se osigurala maksimalna dostupnost.

Related Posts