bs
bs

Dan Arhitekture i umjetnosti

Dan Arhitekture i umjetnosti u sklopu programa MostarLAB

Dan Arhitekture i umjetnosti bio je prilika da se uspostavi dijalog i otvori platforma za diskusiju o raznim pitanjima bitnim za grad i njegovo postojanje. Umjetnost i arhitektura kao inicijalne teme, svim svojim bogatsvom i širinom dali su prostor mnogim drugim temama i sadržajima bitnim u kontekstu prostora i sadržaja jednoga grada kao cjeline.

Dan arhitekture i umjetnosti organiziran je u sklopu programa MostarLAB 24. april / travanj 2015. u Muzička škola , Trg Musala Mostar.

Iskustva Fondacije za modernu umjetnost i arhitekturu Färgfabriken i Štokholma predstavila je gospođica Emilia Rosenqvist. Ovo je bila prilika za učesnike događaja da vide kako jedan ovakav centar u Švedskoj funkcionira, kakvu podršku u radu mu pruža lokalna zajednica, te kakve sadržaje nudi građanima.

Seminar pod nazivom „Mapiranje Mostara“ organizirao je Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara. Predstavljeno je nekoliko veoma interesantnih projekata, kojima je prikazan istinski potencijal ovoga grada i njegove uže okolice. Jedna ovakva prezentacija građanima grada Mostara pružila je prije svega veliki broj informacija, kako o samom gradu i mogućnostima za njegov razvoj, tako i o tehničkim i ljudskim kapacitetima koje ovaj grad posjeduje za realizaciju ovakvih projekata.

U večernjim satima građani Mostara imali su priliku da se druže sa renomiranim bh arhitektitma na   događaju nazvanom „Kafa s arhitektom“.  Arhitekti Amir Vuk Zec i Mensur Demir imali su interesentnu prezentaciju, koja je bila kolaž predavanja, slika, skica i grafičkog prikaza. Govorili su o arhitekturi u  Bosni i Hercegovini kroz vrijeme i prostor, te poređenjem sa arhitekturama drigih kultura, valorizirali bosansko-hercegovacku arhitekturu.

Related Posts