bs
bs

Potpišite Deklaraciju civilnog društva: želimo korak dalje ka EU!

Pozivamo sva udruženja i fondacije u BiH da potpišu Deklaraciju civilnog društva o otvaranju pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji!

U situaciji neizvjesnog ispunjenja uslova koje je Europska unija postavila pred našu zemlju, a u cilju otvaranja pregovora o pristupanju EU, vrijeme je da i organizacije civilnog društva daju svoj glas, i da pozovemo vlasti u BiH da ozbiljno i odgovorno pristupe ispunjavanju uslova kako bi ovakva prilika koja nam je ponuđena bila iskorištena na najbolji mogući način.

Ne želimo kompromis sa kvalitetom reformi, ali želimo napraviti korak dalje na putu prema EU.

Sada je pravo vrijeme!

Molimo da klinete na ovaj link: bit.ly/DeklaracijaBiHEU i dodate i svoju organizaciju kao potpisnicu ove Deklaracije. Rok za potpisivanje ovog dokumenta je 25.2.2024. godine, nakon čega će se organizovati press konferencija, i potpisana Deklaracija poslati relevantnim institucijama vlasti, kao i EU. Prvi nacrt teksta deklaracije je napravio IREI – Institut za razvoj i evropske integracije, koji je nakon toga revidiran i finaliziran uz učešće 15 organizacija, na sastanku koji je održan u Centru za promociju civilnog društva 8.2.2024. godine.

Organizacije potpisnice Deklaracije:

 1. Centar za promociju civilnog društva
 2. Savjet za zelenu gradnju BiH
 3. Centar za politike i upravljanje
 4. Asocijacija za demokratske inicijative
 5. Udruženje Mreža za izgradnju mira
 6. Udruženje Institut za razvoj i evropske integracije
 7. Institut za razvoj mladih KULT
 8. Udruženje DON
 9. Eko Element
 10. ADR – Alijansa za demokratiju i pomirenje
 11. Zenička razvojna agencija ZEDA
 12. Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH
 13. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije
 14. Omladinski resursni centar ORC
 15. Trening i konsalting organizacija Izbor Plus
 16. Fondacija Boris Divković
 17. Fondacija CPI Centar za zastupanje građanskih interesa
 18. Centar za razvoj socijalnog poduzetništva
 19. Udruženje Društvo za promociju prirodnih nauka Nauka i svijet
 20. Kantonalno udruženje osoba sa invaliditetom i borbe protiv ovisnosti RUKA RUCI
 21. Udruženje Alternative Kakanj
 22. Fondacija Mirovna akademija
 23. Udruženje Bosanskohercegovačko-američkog prijateljstva
 24. Udruženje Pontanima
 25. LINK Mostar
 26. Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija
 27. Forum eksperata za bolju BiH
 28. Mreža Vijeća učenika u Bosni i Hercegovini
 29. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE
 30. Udruženje mladih TRIK
 31. Središte za cjeloživotno učenje
 32. UDPP PSIHOART
 33. Forum parlamentaraca 1990-96
 34. Centar za građansku suradnju
 35. Agencija lokalne demokratije iz Mostara

Related Posts