bs
bs

Dobre vijesti sa Balkana: najava promotivne BNLD konferencije

Dobre vijesti sa Balkana: Prva BNLD promotivna konferencija

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju (BNLD) organizuje svoju prvu promotivnu konferenciju 7. novembra/studenog, 2019. godine u EU informativnom i kulturnom centru u Prištini. Ovaj događaj će predstavljati i zvaničan početak aktivnosti BNLD-a nakon formalne registracije u Skoplju, u junu/lipnju ove godine.

Predstavnici i predstavnice civilnog društva i lokalnih vlasti sa Zapadnog Balkana, regionalnih organizacija i međunarodne donatorske zajednice bit će dio ovog događaja na kojem će Mreža biti predstavljena. Kroz lične priče o radu osnivačkih organizacija bit će predstavljena i priča o stvaranju BNLD-a. Gostujući govornici, partneri i prijatelji BNLD-a, će podeliti svoje mišljenje o važnosti regionalne saradnje u kontekstu EU integracija i ekonomskog prosperiteta Zapadnog Balkana.

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju (BNLD) je mreža koju su zajednički osnovale ALDA i Agencije lokalne demokratije na Balkanu s ciljem podške razvoju lokalne demokratije i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu. Organizacije članice Mreže aktivno sarađuju skoro dve decenije, a to partnerstvo rezultiralo je i formalnom registracijom mreže u Sjevernoj Makedoniji u junu/lipnju ove godine.

Mreža realizuje svoje aktivnosti u svim zemljama Zapadnog Balkana, uglavnom sarađujući sa organizacijama civilnog društva i lokalnim vlastima. BNLD i njene organizacije članice aktuelno realizuju projekte izgradnje kapaciteta, umrežavanja i kreiranja politika na polju EU integracija, kulturne baštine, interkulturalnog dijaloga itd.

Dobre vijesti sa Balkana očekuju nas u narednom periodu: BNLD planira više regionalnih i međunarodnih događaja, u Novom Sadu, Mostaru i Briselu, kako bi podržala saradnju u regionu, a pored aktivnosti na terenu, BNLD će u narednom periodu intenzivirati i svoje online aktivnosti pružajući informacije o regionalnim inicijativama u oblasti lokalne demokratije i evropskih integracija putem zvanične web stranice i BNLD profila na društvenim mrežama (FB, IG, TW).

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju BNLD ima ambiciozan plan da kroz lokalne inicijative i regionalnu saradnju doprinese boljem ekonomskom, socijalnom i kulturnom pozicioniranju regiona Zapadnog Balkana u Evropi.

Za više inforamcija:
Email: bnld@aldaintranet.org

Related Posts