bs
bs

Postani LDA volonter/ka!

Želiš biti dio pozitivnih promjena? Želiš biti aktivan? Napredovati i doprinijeti napretku svoje zajednice? Imaš ideju? Treba ti podrška?

Postani LDA volonter/ka…

…jer tako možeš steći nova iskustva i znanja, razviti komunikacijske i organizacijske sposobnosti, proširiti svoju socijalnu mrežu, te naučiti kako na zanimljiv i inovativan način prenijeti znanje. Steći ćeš nove prijatelje, priliku da popraviš stvari koje ne funkcionišu u našoj lokalnoj zajednici i šire, dobit ćeš priliku da se osjećaš i budeš koristan/a, radiš na izgradnji svoje ličnosti, te svoje zajednice i za sve ovo dobiješ i preporuke koje će ti koristiti ako tražiš posao. Bit ćeš angažiran u sladu s aktivnostima LDA Mostar i svojim vlastitim interesima.

Ukoliko živiš na području grada Mostara i:

  • imaš 15 godina ili više
  • slobodno vrijeme za volontiranje
  • odgovoran/a si
  • imaš razvijene komunikacijske i empatijske vještine
  • fleksibilan/a si
  • kreativan/na i snalažljiv/a osoba
  • spreman/na si da učiš

onda si ti pravi/a LDA volonter/ka.

Zaprati nas na društvenim mrežama Facebook/LDA MostarFacebook/ Info Point Mostar i Instagram/LDA Mostar i pogledaj šta radimo, te popuni ovu kratku aplikaciju i postani LDA volonter/ka.

Poziv ostaje otvoren do daljnjega!

Related Posts