bs
bs

U Zavidovićima održan seminar „Alati za analizu pokrivenosti i upotrebe zemljišta“

Seminar ”Upotreba Corine Land Cover i alati za analizu pokrivenosti i upotrebe zemljišta” održan u Zavidovićima

Seminar na temu „Upotreba Corine Land Cover i alati za analizu pokrivenosti i upotrebe zemljišta“ održan je u Zavidovićima 28. novembra/studenog, 2019. godine. CORINE znači koordinacija informacija o stanju okruženja i pokrivenosti tla i uključuje akcije dizajniranog praćenja stanja šuma, svjetski servis o tlu, maper, evropsku platformu o okruženju kao i mapiranje u slučaju nužde.

Predavač je bila Marta Crivallaro, a učesnici zainteresirane organizacije iz Zavidovića, Mostara i Prijedora. Na seminaru su bili prisutni predstavnici JP ŠPD Zavidovići, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Zavidovići, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, te predstavnici iz Prijedora sa Rudarskog fakulteta univerziteta u Banja Luci.

Svi učesnici su imali priliku da steknu znanje o načinu korištenja ovog besplatnog alata za analizu stanja i prioriteta, pokrivenosti putevima, šumama i tlom kao i njihovom utjecaju na turizam.

Ovaj seminar je bio aktivnost u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, gazdovanja šumama, promocija malih i srednjih preduzeća u tri općine u Bosni i Hercegovini.“

Related Posts