bs
bs

Povezivanje mladih – Konferencija mladih o Zapadnom Balkanu – Pariz, 4. jul 2016.

Povezivanje mladih – Konferencija mladih o Zapadnom Balkanu

Pariz, 4. jul/srpanj, 2016.

Rok za podnošenje zahteva – 16. maj 2016.

Evropska komisija i Republika Francuska, uz podršku Evropskog foruma mladih i Resurs centra za jugoistočnu Evropu u okviru SALTO-a, otvaraju konkurs za podnošenje zahtjeva za učešće u Konferenciji mladih o Zapadnom Balkanu.

Konferencija “Povezivanje mladih” će se održati na marginama Samita o Zapadnom Balkanu. Konferencija će okupiti 150 mladih iz EU i zemalja Zapadnog Balkana koji će razgovarati o zajedničkim izazovima i rješenjima.

Učesnici će biti podijeljeni u četiri paralelne grupe koje će se baviti sljedećim temama:

1. Mladi u pokretu, obrazovanje u pokretu – Obrazovanje i mobilnost mladih
2. Kucanje na vrata tržišta rada – Zapošljavanje i preduzetništvo među mladima
3. Ne budi još samo jedna cigla u zidu – Angažman i učešće mladih
4. Ustani i pričaj! – Mladi i mediji

Konkurs je otvoren za sve mlade koji:

* Su državljani bilo koje od zemalja EU i Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo, Crna Gora ili Srbija).
* Imaju između 18 i 35 godina u vreme održavanja konferencije.
* Tečno govore engleski (nivo C1).

Članovi omladinskih ili studentskih organizacija će imati prednost tokom procesa odabira.

Troškovi
Evropska komisija će organizovati put i smeštaj za učesnike. Molimo učesnike da put i smejštaj ne organizuju individualno. Tokom konferencije će biti obezbijeđena hrana za učesnike.

Više o pozivu saznajte na: http://europa.rs/povezivanje-mladih-konferencija-mladih-o-zapadnom-balkanu-pariz-4-jul-2016/

Related Posts