bs
bs

Interkulturalna razmjena dopisnika za mlade

Mladi iz osam zajednica Zapadnog Balkana razmijenjuju iskustva

Kao dio programa Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, financiranog od European Union – EU, treće godine implementacije je uvedena i nova aktivnost vezana za promociju interkulturalnog dijaloga. Trodnevna razmijena 16 Dopisnika za mlade koji su dio regionalne mreže bit će organizirana i implemenirana od srpnja/jula do studenog/novembra 2017.

Dva Dopisnika za mlade, predstavnici Local Democracy Agency LDA Subotica su već imali priliku posjetiti Mostar gdje ih je ugostila Agencija lokalne demokratije Mostar. Sveukupno 16 Dopisnika za mlade će izvijestiti o kulturi osam zajednica uključenih u projekt. Rezultat će biti 8 kreiranih i promoviranih video reportaža kao dio Regionalne kampanje za promociju svijesti, kao i 8 tekstualnih reportaža koje će biti objavljene u kreativnoj publikaciji na temu kulture.

Ostanite u tijeku vezano za materijale koji će biti kreirani u okviru ovog interkulturalnog iskustva naših Dopisnika za mlade.

 

 

Related Posts