bs
bs

Rezultati javnog poziva – Lokalne inicijative mladih Mostara 2017.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara

Dana 5.7.2017. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar zasjedala je komisija za evaluaciju projektnih prijedloga koji su pristigli u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Grada Mostara.
Od ukupno sedam pristiglih projektnih prijedloga za dodjelu grant sredstava odabrana su dva s najvišim brojem bodova:
1. Marina Đapić (predstavnica neformalne skupine mladih) sa projektnim prijedlogom StreetArtura – Urbane intervencije
2. Emina Isić (predstavnica neformalne skupine mladih) sa projektnim prijedlogom #AsikMostar

Podsjećmo, grant sredstva u okviru poziva namijenjena su najboljim projektnim prijedlozima neformalnih grupa mladih ljudi, te nevladinim udruženjima mladih koja djeluju na području grada Mostara.

Inače, Javni poziv za dodjelu sredstava za lokalne inicijativa mladih Grada Mostara dio je aktivnosti projekta Balkan regional platform for youth participation and dialogue, koji je kofinanciran od EU.

 

Related Posts