bs
bs

Godišnjica akcije ”Izbori se za Mostar”

Godina dana od  akcije IZBORI SE za Mostar – stanje u gradu sve gore

Danas se navršila godina dana od akcije IZBORI se za Mostar. Radi podsjećanja, akciju IZBORI se za Mostar organiziralo je šest udruženja koja se bave pitanjima mladih, na dan loklanih izbora u BiH 2016. iz kojih je Grad Mostar tada bio izuzet već osmu godinu za redom. Tijekom akcije IZBORI se za Mostar građani su imali priliku ”glasati” na biračkim mjestima na tri lokacije u gradu, te odgovarajući na pitanja s ”glasačkih listića” iskazati svoje stavove o stanju u gradu. Akcija je imala veliki odjek u lokalnim i regionalnim medijima, te je pobudila veliki interes međunarodne zajednice.

Ni godinu dana nakon spomenute akcije, u Mostaru se nije ništa promijenilo, čak šta više, situacija je svakim danom sve lošija, a svi oni odgovorni za ovo stanje i oni koji na bilo koji način mogu utjecati na njegovo rješavanje nisu učinili gotovo ništa. I dok su u ostatku države, kao i širom svijeta izbori najnormalnija demokratska tekovina na osnovu koje građani biraju svoje predstavnike koji u njihovo ime donose odluke koje utječu na kreiranje politika i funkcioniranje lokalnih zajednica, Grad Mostar ove godine puni devet godina od neodržavanja loklanih izbora. Postavlja se pitanje kako je uopće moguće da jedan grad funkcionira u ovakvim uvjetima i jeli Mostar kao fenomen već odavno zreo za ozbiljno izučavanje politoloških i inih studija?

I dok je situacija u Gradu daleko iznad loše, ovih je dana na našu adresu stigla pozivnica iz Strasbourga, za sudjelovanje na sastanku na najvišoj razini. Naime, u skolpu 33. sjednice Kongresa Vijeća Europe, Komora lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe 19. oktobra/listopada organizira okrugli stol posvećen isključivo stanju u Gradu Mostaru, a za kojim će govoriti i predstavnici kolicije IZBORI se za Mostar. Uvrštavanjem teme Mostara na ovom događaju, međunarodna zajednica je još jednom iskazala svoju zabrinutost za stanje u Gradu Mostaru.

Ostaje i dalje porazna činjenica da nam je kao građanima Grada Mostara već devet godina uskraćeno pravo da glasamo i da budemo izabrani. Kao mladi ljudi ovoga Grada napominjemo da postoji cijela jedna generacija koja sa svojih 27 godina života nikada nije imala priliku sudjelovati na lokalnim izborima.

Suštinsko pitanje je tko će nas voditi u budućnosti i kakva će ona uopće biti, kada mladi ovoga Grada nikada nisu ostvarili jedno od osnovnih građanskih prava da biraju i da budu izabrani?

Related Posts