bs
bs

Na Kosovu održan Forum mladih Balkana

Održan Forum mladih Balkana na temu “Kulturna participacija mladih”

Na Kosovu je od 18. – 20. oktobra/listopada održan treći po redu Forum mladih Balkana u sklopu projekta Platforma za Učešće i dijalog mladih Balkana/Balkan regional platform for outh participation and dialogue (http://www.alda-balkan-youth.eu/), sufinanciran od strane EU, a na temu ”Kulturna participacija mladih”.
Na Forumu je sudjelovalo oko 70 sudionika, uključujući članove Regionalne mreže za lokalnu demokraciju, predstavnike lokalnih vlasti, ministarstava mladih i sporta, organizacija civilnog društva i njihovih regionalnih mreža, nacionalnih mreža mladih i organizacija iz regije i Europske unije.

Forum je službeno otvoren u Peći posjetom Gradskoj vijećnici gdje su predstavnici općine dočekali mlade sudionike i delegate iz 7 LDA-ova i ALDA Skoplje. Raspravljalo se o kulturnoj participaciji zajedno sa sudionicima iz 5 balkanskih zemalja: BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova.

Na sjednici koja je potom slijedila u gradskom teatru „Jusuf Gervalla“ , predstavnici organizacija mladih i kulturnih institucija razmijenili su dobre prakse, s fokusom na kulturnu participaciju mladih.
Prvi dan Foruma mladih Balkana je okončan prikazivanjem filmova i kratkih video uradaka o kulturi u regiji, uključujući pobjedničke video uratke Anibar festivala koji je održan na Kosovu ove godine.

Drugog dana sudionici Foruma su uključeni u tematske panele, interaktivne debate i posjete okolici Peći. Službenici za mlade projekta Platforma za učešće i dijalog mladih Balkana osmislili su vodili radionice za mlade na sajmu radionica u sklopu Foruma. Drugi dan Foruma je završio posjetom Prštini gdje je realizirana interaktivna debata. Predstavnici vijeća mladih i kulturnih institucija i inicijativa, ukljućujući Kosovar Youth Council i TERMOKIS bili su gosti govornici na debatama.

Na kraju Foruma, Pavle Pavlović, istraživač, prezentirao je ovogodšnje pronalaske i rezultate komparativne studije o kulturnoj participaciji provedenoj među mladima u regiji u sklopu spomenutog projekta.

Related Posts