bs
bs

JAČANJE KAPACITETA LOKALNIH ZAJEDNICA NA PUTU BiH KA EU

Svečana konferencija „Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica“ projekta ”LINK za saradnju/suradnju”

Kontinuiranom suradnjom i jačanjem kapaciteta lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva (OCD), uz obavezno uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka, Bosna i Hercegovina može stabilno napredovati na putu prema EU, poručeno je sa svečane konferencije „Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica“, održane u Sarajevu, u petak, 8. decembra 2023. godine.

Konferencija je organizirana u okviru trogodišnjeg projekta „Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju“koji financira Europska unija, podržavši bespovratnim sredstvima realizaciju 22 projekta organizacija civilnog društva. Kroz projektne aktivnosti osnaženi su kapaciteti ukupno 12 lokalnih samouprava i 40 organizacija civilnog društva s područja BiH, te je građanima/kama 12 lokalnih zajednica pružena mogućnost za brže i lakše iskazivanje mišljenja i sukreiranja odluka u suradnji s vlastima.

Uvodnim obraćanjem konferenciju je u ime Europske unije u BiH otvorila Ajša Adrović- Bešlagić, programska menadžerica, naglasivši važnost organizacija civilnog društva koje djeluju kao most između građana i vlasti. „Što je jača suradnja između civilnog društva i vlasti, bolji su rezultati. Dvanaest općina raširenih diljem Bosne i Hercegovine imalo je koristi od ovog projekta, a Europska unija će i dalje stajati uz lokalne zajednice u cilju poboljšanja lokalnih usluga i kvalitete života građana. Izgradnja povjerenja trebala bi biti prioritet“, dodala je Adrović-Bešlagić.

 

Konferencija je okupila preko 80 sudionika, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva iz 22 lokalne zajednice BiH, te predstavnike donatora, relevantnih državnih institucija, nevladinih organizacija i međunarodne zajednice, s ciljem ukazivanja na važnost izgradnje i jačanja kapaciteta lokalnih vlasti i OCD-a kao glavnih partnera u izgradnji pariticipativnih demokratskih procesa.

Središnji događaj konfencije bila je dodjela Europske oznake izvrsnosti u upravljanju (ELoGE) Vijeća Europe jedinicama lokalne samouprave, koje su uspješno završile ELoGE program, temeljen na samoprocjeni lokalnih samouprava u odnosu na 12 principa dobrog demokratskog upravljanja. Od ukupno 12 lokalnih samouprava koje su sudjelovale u ELoGE procesu, ovu prestižnu oznaku, ponijele su Općina Jablanica, Grad Prijedor i Općina Žepče.

 

Priznanja lokalnim samoupravama uručio je zamjenik šefice Centra ekspertize za dobru upravu Vijeća Europe, Niall Sheerin, koji je ovom prilikom istakao: „Preuzimajući obvezu primjene ELoGE Standarda, lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini su suglasne da će mjeriti svoj učinak u odnosu na svaki od 12 principa dobrog upravljanja, podižući na taj način svijest i razmišljanje o vlastitoj praksi demokratskog upravljanja.“

„ELoGE je potvrda da smo na pravom putu da postignemo visoku razinu dobrog upravljanja. Primjena praksi dobrog upravljanja može pomoći općini Žepče da postigne veću učinkovitost, transparentnost i odgovornost, te da bolje odgovori na potrebe svojih građana. Ovo će rezultirati snažnijom lokalnom zajednicom i boljim kvalitetom života za sve građane“, izjavio je načelnik Općine Žepče u povodu dodjele ELoGE priznanja.

 

Koordinatorica projekta, direktorica Agencije lokalne demokratije Mostar, Dženana Dedić, naglasila je ovom prilikom važnost dobre uprave i efektivnog građanskog učešća na lokalnom nivou kao stubove demokratije koji podstiču inovativna rješenja i povjerenje u lokalnu upravu, što vodi ka stvaranju otpornih, inkluzivnih i održivih zajednica.

 

Darko Kasap, zamjenik koordinatora Ureda za javnu reformu iskazao snažnu potporu Ureda upućenu reformi na lokalnim razinama vlasti u BiH, i naporima Europske unije, OCD-ima, građanima da izgrade moderniju i transparentniju lokalnu samoupravu koja ispunjava standarde Unije. „Demokratičnija i inkluzivnija lokalna samouprava može pomoći u promoviranju snažnijeg angažmana građana, može stimulirati društveno-ekonomski razvoj i poboljšati javne usluge, a time i zaustaviti odlazak mladih, naročito iz manje razvijenih područja, u veće gradove ili izvan zemlje“, istaknuo je Kasap.

 

Na konferenciji je predstavljen i alat e-participacije građana/ki koji se provodi putem 12 pametnih klupa nabavljenih i instaliranih iz budžeta projekta. Tako će po prvi put u BiH pametne klupe poslužit kao sredstvo komunikacije između građana/ki i lokalnih vlasti. Uz pomoć inovativne tehnologije integrirane u klupe, građani/ke Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča od sada će imati priliku sudjelovati u kreiranju odluka vezanih za njihove lokalne zajednice putem novih tehnologija.

 

Projekat „Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju“ je s implementacijom počeo 1.1.2021. godine i trajat će do 31.12.2023. godine, a vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 490.000 EUR bespovratnih sredstava. Projektni konzorcij čine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, Agencija lokalne demokratije (LDA) Zavidovići, Agencija lokalne demokratije (LDA) Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) i Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA), te pridruženi partner ALDA Skoplje.

Related Posts