bs
bs

Vijećnike i zastupnike na klupama dočekale preporuke građana

Zastupnike Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i vijećnike Grada Mostara su ove sedmice, u susret Međunarodnom danu ljudskih prava, na klupama dočekale preporuke za poboljšanje kvalitete života osoba sa invaliditetom, žena i mladih u Mostaru.
Podsjećamo, preporuke su kreirane kroz seriju panel diskusija „Da li je Mostar inkluzivan grad?“ održanih u martu 2023. godine u skopu Projekta Mostar – Prostori koji pokreću. Zamišljene su kao alat pomoću kojeg vijećnici i zastupnici mogu zagovarati poboljšanje statusa marginaliziranih grupa u društvu, odnosno djelovati unutar nadležnosti koje imaju kao dio zakonodavne vlasti.

Predstavnicima gradskih, kantonalnih i federalnih institucija preporuke su prezentirane u novembru 2023. godine. Tokom prezentacije izražena je želja za bližom suradnjom predstavnika vlasti i civilnog društva za rješavanje problema sa kojima se suočavaju marginalizirane kategorije društva. Službenim dostavljanjem preporuka LDA Mostar podstiče nastavak započete suradnje i aktivnog dijaloga između lokalnih vlasti i civilnog društva u Mostaru kako bi svi građani/ke slobodno, jednako i u dostojanstvu uživali u svojim pravima.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog danu ljudskih prava je „Dostojanstvo, sloboda i pravda za sve.„ Pored obilježavanja 75 godina od usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima (UDHR) Ujedinjenih naroda, ovaj dan ima za cilj da potakne ljude da razmisle o napretku postignutom u unaprjeđenju ljudskih prava i da razmotre daljnje korake koje je potrebno napraviti, kako bi se osiguralo poštivanje, ispunjavanje i zaštita ljudska prava.

Projekat Mostar – Prostori koji pokreću podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.  Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu I razvojnu pomoć u više od 30 zemalja diljem svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Udruženje građana NEŠTO VIŠE (NV).

Related Posts