bs
bs

Lokalne vlasti i predstavnici OCD-a zajedno ka aktivnijem učešću građana u procesu donošenja odluka

ODRŽAN DRUGI PROJEKTNI FORUM U PRIJEDORU

Danas je u Prijedoru, u okviru projekta „Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju”, finansiranog od strane Evropske unije, održan drugi Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti koji je okupio preko 60 učesnika.

Pored predstavnika međunarodne zajednice, Forumu su prisustvovali i predstavnici lokalnih vlasti i OCD-a iz Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča, koji su zajednički identificirali konkretne izazove suradnje i iskazali spremnost za pronalaženje optimalnih rješenja za jačanje iste. Na Forumu je također izvršena procjena uticaja i važnosti, kroz projekt provedenog, ELoGE procesa i programa Akademije za lidere (LAP) Vijeća Evrope kao ključnih alata u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji.

Slobodan Javor, gradonačelnik Grada Prijedora i jedan od domaćina Foruma, istaknuo je važnost predanosti kontinuiranom unapređenju javnih usluga i postizanju učinkovitijeg i odgovornijeg upravljanja: ‘’Samim tim što smo dio ovako značajnog projekta govori o tome koliko nam je važno jačanje lokalnog učešća i saradnja sa nevladinim sektorom. Takođe, kroz segmente i mogućnosti koje pruža projekat nastojimo da uvažimo preporuke, a sve u cilju unapređenja lokalne samouprave, otvorenosti i transparentnosti prema građanima. Akademija za lidere i provođenje ELOGE procesa nama je od velikog značaja, jer kroz određene procese sagledavamo, slobodno mogu reći, sitne nedostatke koje otklanjamo i samim tim unapredujemo sve procese u radu. Grad Prijedor ima jasnu viziju razvoja koja ima konačan cilj da budemo grad u kojem se rado živi i radi, ali i grad u koji kad jednom dodete svaki put želite da se vratite.”

Osvrćući se na važnost participativnih procesa kao ključnog faktora razvoja i stabilnosti lokalne demokratije, Dženana Dedić, direktorica Agencije lokalne demokratije Mostar, naglasivši: ‘’Reforma lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini mora ostvariti visok stepen neposrednog učešća građana, što je u skladu sa važećim strategijama i preporukama međunarodnih organizacija. U skladu s tim organi lokalne samouprave u BiH trebaju osigurati uslove i alate za uključivanje građana u proces donošenja odluka, a građani preuzeti na sebe odgovornost za donošenje odluka. Proces prelaska iz predstavničkog odnosno posrednog oblika demokratije, u neposredni odnosno participativni oblik je dug i kompleksan, te prije svega podrazumjeva adekvatnu procjenu stanja a potom i odgovarajuću edukaciju kao temelj za stvaranje sistema koji će osigurati participativnu demokratiju.’’

 

Imajući u vidu iskustvo ALDA-e u pokretanju programa ELoGE u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu, sudionicima Foruma se obratila i Antonella Valmorbida, generalna tajnica Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA), rekavši: „Dobro upravljanje predstavlja temelj funkcionalnog i trajnog demokratskog sustava. ALDA je počašćena što je dobila akreditaciju za Evropsku oznaku izvrsnosti u upravljanju. Važan program koji, zahvaljujući partnerstvu s Vijećem Evrope, pridonosi jačanju demokracije diljem svijeta i uspostavljanju tješnje veze između lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i evropskih institucija.’’

Projekt ‘’LINK za saradnju/suradnju’’ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajednički identificirali specifične probleme zajednice i, zahvaljujući participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja. Agencija lokalne demokratije Mostar je nositelj projekta u suradnji s partnerima projekta: Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, Agencijom lokalne demokratije Prijedor, Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja, ALDA – Europskom asocijacijom za lokalnu demokraciju i ALDA Skoplje kao pridruženim partnerom. Sa implementacijom je počeo 1. januara prošle godine i trajaće do 31. decembra 2023. godine. Vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Evropska unija obezbijedila preko 490,000 EUR bespovratnih sredstava.

Za više informacija o projektu, posjetite: www.link4cooperation.ba.

Related Posts