bs
bs

Mostar – grad primjer za Zapadni Balkan

Mostar je, u periodu 20.9. – 22.9.2023. godine, kroz Projekat Mostar – Prostori koji pokreću, bio domaćin regionalne razmjene dobrih praksi civilnog sektora i lokalnih vlasti pod nazivom „Seeing is believing“. Tokom studijske posjete imali smo priliku ugostiti članice Balkanske mreže za lokalnu demokratiju (BNLD), te obilježiti 30 godina od osnivanja prve Agencije lokalne demokratije (LDA) na Balkanu – LDA Subotica.

Konferencija „Zapadni Balkan u Mostaru“ bila je centralni događaj studijske posjete. Kroz seriju interaktivnih panel diskusija uzvanici su imali priliku upoznati se sa Projektom Mostar – Prostori koji pokreću, te napraviti poveznice između sadašnjeg i budućeg rada oba sektora na Zapadnom Balkanu time nudeći jedinstvene poglede na uspjehe i izazove u radu.

 „Evidentna je zainteresovanost predstavnika lokalnih vlasti i civilnog društva iz regiona za aktivnosti koje provodi konzorcij ispred Projekta Mostar – Prostori koji pokreću kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Nadamo se da će pelceri promjene koje će naši gosti uzeti u naredna tri dana, već od sljedeće sedmice postati sadnice u njihovim gradovima/općinama“ rekla je Selma Žuljević, komunikacijska službenica LDA Mostar

Prezentacija rezultata Projekta Mostar – Prostori koji pokreću

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar se kroz navedeni Projekat prvenstveno fokusirala na povečanje učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, te poboljšanje kapaciteta predstavnika lokalnih vlasti i civilnog društva, kao bitnih karika u radu svake lokalne samouprave.

Važno nam je da se građani uključe u sve ono što radi lokalna vlast i da budu dio tog procesa. Nažalost građani često nisu svjesni šta rade lokalne institucije, te im mi [civilno društvo] želimo biti poveznica i platforma u tome“ rekla je Katica Janeva, direktorica ureda ALDA Skopje i regionalna koordinatorica za Zapadni Balkan.

Projekat Mostar – Prostori koji pokreću u posljednjih dvije godine uspio je postati poveznica između Grada Mostara i građana, te je samim građanima ponudio platformu za dijalog i kreativno izražavanje koja je ovom gradu nedostaja zbog neprovedbe izbora od 2008 godine.

Amela Sjekirica Suljić, stručna savjetnica za EU fondove i razvoj poduzetništva pri Grad Mostara, istakla je da angažovanost civilnog sektora često kvalitetnija i veća od učešća samih službenika Grada, čak i u aktivnostima koje sam Grad organizuje.

„Civilni sektor vrši pritisak na lokalne vlasti i smatram da treba da nastavi u tome kako bi se ostvarila bolja saradnja. Jedino zajedničkim naporima možemo napraviti dugoročne promjene kao grad, ali i region“ rekla je Sjekirica – Suljić


Amela Sjekirica – Suljić (Grad Mostar) i Marko Marković (Općina Knjaževac)

Tokom posjete, članice BNLD-a i njhovi gradovi/općine partneri su se posebno osvrnule na učešće mladih u radu civilnog društva i njihov kontinuirani rad u kreiranju pozitivnih promjena na Zapadnom Balkanu.

Marko Marković, iz Odjela za privredu i društvene djelatnosti Općine Knjaževac, kao primjer dobre prakse koju bi i ostale općine trebale da slijede istakao je učešće mladih u prikupljanju podataka i izradi Strategije za mlade.  Marković je tokom prezentacije rada Općine naglasio da je njihovo učešće u kreiranju ovog dokumenta, ali i u ostalim aktivnostima Općine, od izuzetne je važnosti za suzbijanje odlaska mladih iz male sredine kao što je Knjaževac.


Premijera dokumentarnog filma “Malo hrabrosti je potrebno”

Večernji program drugog dana posjete, tokom kojih su prikazana dva dokumentarna filma nastala u sklopu Projekta Mostar – Prostori koji pokreću, te hronologija 30 godina aktivnosti Agencija lokalne demokratije na Balkanu, na slikovit način je prikazao važnost učešća mladih u kreiranju pozitivnih promjena na Zapadnom Balkanu.

Aldijana Crnomerović, učesnica radionica dokumentarnog filma „moJA“ i režiser dokumentarnog filma „Malo hrabrosti je potrebno“, tokom predstavljanja svog filma naglasila je da u Mostaru, ali i na Zapadnom Balkanu, postoji prostor za napredak dok god su mladi ljudi spremi iskoristiti prilike koje im se pružaju u lokalnoj zajednici.

„Svjesna sam da je izuzetno izazovno biti mlada osoba na ovim prostorima i da nam je nekad lakše maštati u životu u više sređenoj zajednici za koju znamo da će se pobrinuti za nas i našu budućnost. Ipak, smatram da živimo na mnogo plodnoj zemlji i uz konstantan rad možemo stvoriti sve o čemu maštamo upravo ovdje“ rekla je Crnomerović

Posjeta Partizanskom groblju Mostar

Razmjena dobrih praksi civilnog društva i lokalnih vlasti je završena posjetom Partizanskom groblju Mostar, gdje smo pored razgovora o Bogdanu Bogdanoviću i simbolima koji su karakteristični za njegova djela, predstavili i „Mape koje te pokreću“ koje mladi Mostara koriste za bolje upoznavanje sa historijom i sociologijom javnih prostora grada.

Projekat „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i NEŠTO VIŠE (NV).

Related Posts