bsen
bsen

Projekt Mostar – Prostori koji pokreću

Trajanje projekta:august/kolovoz, 2021. - juli/srpanj, 2024.
Donator:Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva
Aplikant:People in Need (PIN)
Tags, , , , , ,

Projekt Mostar – Prostori koji pokreću

Projekt Mostar- Prostori koji pokreću je trogodišnji projekt, koji ima za cilj unaprijediti sadržaje i korištenje javnih prostora u Mostaru kroz aktivno uključivanje građana/ki i potporu njihovim inicijativama koje doprinose kvaliteti građanskog, kulturnog i gospodarskog života u gradu Mostaru. Projektom se podržavaju građani/ke i lokalne vlasti da učinkovito koriste nove vještine, alate i mehanizme za rješavanje prioriteta na uključiv, rodno osjetljiv, participativan i sustavan način.

Članovi konzorcija implementiraju niz inovativnih aktivnosti pokretanja i uključivanja građana/ki sa ciljem uspostavljanje dijaloga među zajednicama, a tiču se zajedničkih prioriteta, u okviru svojih sfera djelovanja. Pored toga, Projekt izravno dodijeljuje sredstva za financiranje infrastrukturnih projekata i intervencija u javnom prostoru, kao i inicijativa koje voditi i koje su dizajnirane od strane građana/ki, a koje se odnose na zajednički javni prostor i zajedničke aktivnosti.

U okviru Projekta, LDA Mostar radi sa lokalnim vlastima kako bi skrenuo pozornost na zajedničke prioritete građana i pružio vještine, mehanizme i konkretne mogućnosti za njihovo rješavanje. Naše aktivnosti se odnose na konkretna načine putem koji lokalna demokracija postaje participativna i uključiva kroz poboljšanje dijaloga, savjetovanja i kooperacijskih alata, te radionica građanskog angažmana usmjerenih prema mladima. Paralelno s ovim, LDA Mostar, putem mentorstva primatelja bespovratnih sredstava, podržava organizacije civilnog društva kako bi izravno surađivali s lokalnim vlastima u pronalaženju zajedničkih rješenja za brojne potrebe građana/ki. 

Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja diljem svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i NEŠTO VIŠE.

Projekat financira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva.

PRIČE PROIZAŠLE IZ PROJEKTA

Emina i Marija osnažile su jedna drugu da izađu iz najtežih životnih situacija

Nermina je u Mostaru spoznala značaj i važnost zajednice

Prostori koji pokreću poduzetništvo u Mostaru

MEDIJSKA AMPLIFIKACIJA

LDA Mostar uključuje građanke i građane u proces donošenja odluka 

LDA Mostar pobljšava suradnju između organizacija civilnog društva i Grada Mostara

Poticanje pozitivnih promjena kroz odgovorno influensanje

Mostar – grad primjer za kreiranje pozitivne promjene kroz suradnju civilnog društva i Grada Mostara  

***ENGLISH***

Project Mostar – Spaces to Activate and Rejuvenate

Project Mostar – Spaces to Activate and Rejuvenate is a three-year project, which seeks to improve public spaces and its use in Mostar through citizen engagement and support for citizen-led initiatives which contribute to shared civic, cultural and economic life in Mostar. The project supports citizens and local authorities in effective use of new skills, tools and mechanisms that address existing priorities in an inclusive, gender sensitive, participatory, and systematic manner.

Members of the consortium, within their spheres of action, are implementing a series of innovative activities that engage citizens with a goal of establishing dialogue around common priorities between various communities in Mostar. In addition, the Project is directly allocating funds for infrastructural investments in the City and initiatives, led and designed by citizens, which contribute to public spaces. 

As part of the Project, LDA Mostar is working with local authorities to draw attention to citizens’ common priorities and provide skills, mechanisms and concrete opportunities for solving them. Our activities focus on concrete means to make local democracy more participatory and inclusive through improved dialogue, consultation and cooperation tools, and workshops on civic engagement for youth. In parallel, LDA Mostar is supporting civil society organization, through a mentoring process for grant recipients, with the aim of improving collaboration with local authorities in the process of finding joint solutions for citizen’s needs.

The project lead is People in Need (PIN), a Czech non-profit, non-governmental organization that provides humanitarian and development aid in more than 30 countries around the world. Four other organizations are equal partners in the consortium: Everyday Peace Indicators (EPI)Youth Cultural Center Abrasevic (OKC Abrasevic)Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar) and NEŠTO VIŠE.

The Project is funded by the Government of the United Kingdom.

HUMAN INTEREST STORIES

Emina and Marija empowered each other to get out of the most difficult life situations

Nermina realized the significance and importance of community in Mostar

Spaces that Activate Entrepreneurship in Mostar

MEDIA AMPLIFICATION

LDA Mostar involves citizens in the decision-making process

LDA Mostar is improving cooperation between civil society organizations and the City of Mostar

The civil society sector is improving public spaces in Mostar

Creating positive change through responsible influencer marketing strategies 

Mostar – example of a city where cooperation between civil society organizations and the City brought positive change