bsen +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Projekt Mostar – Prostori koji pokreću

Trajanje projekta:august/kolovoz, 2021. - juli/srpanj, 2024.
Donator:Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva
Aplikant:People in Need (PIN)
Tags, , , , ,

Projekt Mostar – Prostori koji pokreću

Mostar- Prostori koji pokreću je trogodišnji projekt, koji ima za cilj unaprijediti sadržaje i korištenje javnih prostora u Mostaru kroz aktivno uključivanje građana/ki i potporu njihovim inicijativama koje doprinose kvaliteti građanskog, kulturnog i gospodarskog života u gradu Mostaru. Projektom se namjerava podržati građane/ke i lokalne vlasti da učinkovito koriste nove vještine, alate i mehanizme za rješavanje prioriteta na uključiv, rodno osjetljiv, participativan i sustavan način.

Trenutno je u toku pripremna faza projekta, u kojoj će biti definirane aktivnosti uključivanja i aktiviranja građanki i građana, kao i ostalih relevantnih dionika sa ciljem njihovog direktnog učešća u kreiranju pozitivnih promjena u gradu Mostaru.

Od proljeća 2022. godine, očekuje nas intenzivan i izazovan period od dvije godine, kada ćemo sve ono što smo zamislili u pripremnoj fazi, osluškujući prije svega puls grada i njegovih građana, početi sprovoditi u djelo.

Partneri iz lokalne zajednice implementirati će niz inovativnih aktivnosti pokretanja i uključivanja građana/ki sa ciljem uspostavljanje dijaloga među zajednicama, a tiču se zajedničkih prioriteta, u okviru svojih sfera djelovanja.

Pored toga, Projekt će izravno dodijeliti sredstva za financiranje infrastrukturnih projekata i intervencija u javnom prostoru, kao i inicijativa koje će voditi i koje su dizajnirane od strane građana/ki, a koje se odnose na zajednički javni prostor i zajedničke aktivnosti.

Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja diljem svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokracije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).

Projekat financira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva.

 

MEDIJSKA AMPLIFIKACIJA

LDA Mostar uključuje građanke i građane u proces donošenja odluka 

 

 

***ENGLISH***

Project Mostar – Spaces to Activate and Rejuvenate

Mostar – Spaces to Activate and Rejuvenate is a three-year project, which seeks to improve public space and its use in Mostar through activating citizens and supporting citizen-led initiatives that contribute to shared civic, cultural and economic life in Mostar. The project aims to support citizens and local authorities to effectively use new skills, tools and mechanisms to address priorities in an inclusive, gender sensitive, participatory and systematic manner.

The preparatory phase of the project, which will define the involvement and activation of citizens, as well as other relevant participants with the goal of their direct involvement in creation of positive changes in Mostar, is currently underway.

An intense and challenging period will start in spring 2022, when everything we planned in the preparation phase, after taking the pulse of the city and its citizens, will be realized.

Mostar-base project partners will implement a series of innovative activities to activate and involve citizens with a goal of establishing dialogue between communities, on common priorities with, in the overall framework of the project's spheres of activity.

In addition, the Project will directly allocate funds for financing of infrastructure investments in public spaces, as well as initiatives to be led and designed by citizens, which relate to common public space.

The project lead is People in Need (PIN), a Czech non-profit, non-governmental organization that provides humanitarian and development aid in more than 30 countries around the world. Four other organizations are equal partners in the consortium: Everyday Peace Indicators (EPI), Youth Cultural Center Abrasevic (OKC Abrasevic), Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar) and Nesto Vise (NV).

The Project is funded by the Government of the United Kingdom.

 

MEDIA AMPLIFICATION

LDA Mostar involves citizens in the decision-making process