bs
bs

PAMETNE KLUPE KAO INOVATIVAN ALAT KOMUNIKACIJE IZMEĐU GRAĐANA/KI I LOKALNIH VLASTI

Projekt ”LINK za saradnju/suradnju”: 12 pametnih klupa za jačanje participativne demokracije u 12 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini

U periodu od 10. do 16. novembra/studenog, 2023. godine 12 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini dobilo je pametne klupe koje čine jedinstvenu online mrežu ili digitalni HUB i služe kao komunikacijski alat između lokalnih samouprava, OCD-a i građana. Pametne klupe, vrijedne preko 105.000 KM, nabavljene su u okviru projekta ‘’Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD-a u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju’’, koji financira Europska unija.

U suradnji s lokalnim samoupravama, postavljeno je ukupno 12 pametnih klupa koje su na raspolaganju građankama i građanima Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovićima i Žepča.

E-participacija i digitalna demokratizacija omogućena je softverom integriranim u pametne klupe, a građanima/kama daje mogućnost da izraze svoje mišljenje o temama vezanim uz njihovu lokalnu zajednicu. Prikupljeni podaci bit će prezentirani jedinicama lokalne samouprave, korisnicima projekta, u svrhu konkretnih akcija participativne demokracije. Ovakav pristup znači bržu i izravniju komunikaciju između građana i lokalnih vlasti, u samo nekoliko klikova.

Osim ovog vrijednog komunikacijskog alata, pametne klupe opremljene su besplatnom Wi-Fi vezom, mogućnošću punjenja mobilnih uređaja i električnih skutera te parkirnim mjestima za bicikle i električne skutere.

 

 

Projekt „LINK za saradnju/suradnju“ za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajedno identificirali konkretne probleme zajednica i zahvaljujući participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja. Sa implementacijom je počeo 01.01.2021. i trajat će do 31.12.2023., a vrijednost mu je preko 540.000 eura, od čega je Evropska unija osigurala preko 490,000 eura bespovratnih sredstavaProjektni konzorcij čine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, Agencija lokalne demokratije (LDA) Zavidovici, Agencija lokalne demokratije (LDA) Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) i Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA), te pridruženi partner ALDA Skoplje.

Related Posts