bs
bs

Najava međunarodne radionice u okviru EU projekta ”Mladi Balkana za Europu”

Međunarodna radionica ”Vladavina prava i temeljna prava”

U organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar, 25. i 26. ožujka/marta, 2019. godine u Centru za kulturu Mostar, bit će održana radionica s međunarodnim predznakom, pod nazivom “Vladavina prava i temeljna prava – zašto su važna za mlade i kako mladi mogu doprinijeti praćenju reformi u ovim područjima”. Radionica je dio aktivnosti trogodišnjeg EU projekta ‘’Mladi Balkana za Europu’’, a okuplja sudionike i trenere iz 6 zemalja Zapadnog Balkana.

Cilj ove aktivnosti je osnaživanje mladih ljudi za uključivanje u postojeće i stvaranje vlastitih tematskih mreža koje se fokusiraju na ključna pitanja vladavine prava i temeljnih prava, zapošljavanja i socijalne kohezije, te reforme javne uprave. Znanje stečeno kroz radionice omogućit će im bolje razumijevanje sadržaja reformi u navedenim područjima, ključnih aktera i stavova dionika, glavnih prepreka, vremena potrebnog za provedbu reformi, kao i metoda mjerenja provedbe reformi.

Spomenuta radionica prva je od tri međunarodne radionice predviđene projektom ”Mladi Balkana za Europu”, u kojem LDA Mostar djeluje u svojstvu partnera, a koji implementiraju Fondacija Centar za demokratiju (Center for Democracy Foundation), Balkanska mreža za lokalnu demokratiju, CRTAYouthAct Albania i SODEM.

Ovaj projekt financiraju Europska unija i Balkanski fond za demokraciju (Balkan Trust for Democracy), projekt Njemačkog Marshall Fonda Sjedinjenih Američkih Država.

Related Posts