bs
bs

Najava Međunarodnog treninga u sklopu projekta VOLS EU

LDA  Mostar domaćin međunarodnog treninga ”Volonterski menadžment u europskom sektoru mladih”

U razdoblju od 27.03. -03.04.2019. godine u Mostaru borave predstavnici 12 partnerskih organizacija s područja EU i Zapadnog Balkana kako bi sudjelovali na treningu pod nazivom ”Volonterski menadžment u europskom sektoru mladih”.

Trening je glavna aktivnost istoimenog projekta VOLS EU -Volonterski menadžment u europskom sektoru mladih, a financiran je kroz Erasmus+ program Europske unije. Domaćin treninga je Agencija lokalne demokratije Mostar(LDA Mostar), koja je ujedno i lider partner projekta.Sudionici će za vrijemetreninga imati priliku učitio realnostima volontiranja u Europi.Naučit ćeartikulirati kompetencije stečene volontiranjem,biti u mogućnosti planirati proces učenja prijelokalnih volonterskihaktivnosti,naučiti kako olakšati učenje i stečene kompetencije tijekom volontiranja, te naučiti kako vrednovati učenje tijekom volontiranja.

Cilj projekta je doprinijeti izgradnji kapaciteta kod osoba koje rade s mladima kao i kapaciteti a organizacija koje rade s mladima.

Namjera projekta je promicanje volonterskogradameđu mladima i organizacijama mladih, promicanje programaErasmus + kaostimulansaza volontiranje, osnaživanje službenike za mladeu njihovim nastojanjima da potaknu aktivno (socijalno / građansko) sudjelovanje mladih u promicanju europskih vrijednosti volonterskog rada i poboljšati volontersko upravljanje u partnerskim organizacijama.

Mjesto održavanja treninga je Centar za kulturu Mostar.

 

Related Posts