bs
bs

POZIV ZA UČESNIKE/CE U PROJEKTNIM AKTIVNOSITMA

 

📍 Hibridno (online i uživo)

👥 2 učesnika/ce

⏱️15 sati rada

💻Projekat: „Iznad Priča/Beyond the Tales (BTT)

🧾Naknada: novčana

LDA Mostar traži 2 učesnika/ce za učešće u projektnim aktivnostima, odnosno priprema i  kreiranje modula u sklopu treninga mladih na temu klimatske promjene i migracije.

„Modul 3“ koji će se pripremati se zove promjena perspektive jer neće mladi čitati ono što su prosvjetni radnici/ce pripremili za njih, već će mladi pripremati materijale za prosvjetne radnike/ce i na taj način dijeliti svoje viđenje najaktuelnijih tema današnjice. Odgajatelji/ce, omladinski radnici/ce i nastavnici/ce koji će učestvovati u online kursu imat će koristi od modula na način da će čuti o društveno-političkim-ekološkim situacijama, globalnim problemima, uzrocima i potencijalnim rješenjima iz perspektive mladih, što inače nije slučaj jer se mladi mnogo puta percipiraju kao primaoci informacija i znanja, a ne kao kreatori. Na taj način edukatori/ce, omladinski radnici/ce i nastavnici/ce će promijeniti/proširiti svoje perspektive o društveno-političkim-ekološkim situacijama, globalnim izazovima, uzrocima i potencijalnim rješenjima, kao i da će steći nove ideje o tome kako bolje i više uključiti svoje učenike/ce.

Mladima će biti pružena prilika da sami osmisle dijelove projekta, preuzimajući na taj način ulogu aktivnih kreatora/ica koji u online modul unose teme koje su im najrelevantnije. Omladinski radnici/ce, odgajatelji/ce, nastavnici/ce će dobiti priliku da čuju perspektivu mladih.

Glavni cilj: usmjeriti omladinske radnike/ce na znanje i informacije koje imaju za cilj izgradnju i jačanje kompetencija i kritičko razumijevanje klimatskih migracija.

Obaveze učesnika/ca:

  • Kreiranje „Modula 3: Promjena perspektive“ uz podršku LDA Mostar;
  • Uradit kratku analizu slučaja u lokalnoj zajednici. Pronaći primjer klimatskih promjena/degradacije okoliša/nepravde u lokalnoj zajednici koji uzrokuje da ljudi migriraju ili postoji velika mogućnost da će morati migrirati u budućnosti.

Učesnici/ce treba da budu:

  • Mlada osoba od 17-25 godina;
  • zainteresovani za teme poput klimatskih promjena, prava, priznavanje/integracija izbjeglica/migranata;
  • spremni, motivisani i dostupni za istraživanje i kreiranje;
  • svi učesnici/ce treba da znaju barem srednji nivo engleskog jezika (da bi mogli učestvovati u aktivnostima).

 

ROK za prijavu je 23. septembar/rujan 2022.

Prijavite se tako što ćete postal svoj CV na sljedeći e-mail👇

erasmusplus@ldamostar.org

 

 

 

 

 

 

Related Posts