bs
bs

Najava Prvog regionalnog foruma Mreže i Godišnje konferencije u Tirani

Prvi regionalni forum i Godišnja konferencija Mreže u Tirani u sklopu projekta ”Mladih Balkana za Evropu”

Prvi regionalni forum tematske Mreže i godišnja konferencija Mreže ALDA – Zapadni Balkan za lokalnu demokratiju bit će organizovani 26. i 27. februara / veljače, 2019. godine u Tirani.

Ovaj događaj predstavlja okupljanje predstavnika civilnog sektora i mladih sa Zapadnog Balkana i Turske kako bi se razgovaralo o ključnim reformama koje su potrebne u regionu za unaprijeđenje procesa evropskih integracija.

Panel diskusije će sadržavati prezentacije i debate o ključnim pitanjima kao što su vladavina prava, osnovna prava, socijalna politika i zapošljavanje i reforma javne uprave.

Fokus će biti stavljen na omladinske politike i približavanje procesa evropskih integracija mladima. Konferencija će okupiti učesnike iz organizacija civilnog društva, javnosti i poslovnog sektora kako bi pokazali i podijelili dobre lokalne prakse o implementaciji i praćenju reformi. Ovaj događaj će biti prilika da se iskoriste napori i uspostavi partnerstvo na regionalnom nivou kako bi se reformski procesi EU prepoznali kao zajednička odgovornost za bolju budućnost.

Forum Regionalne tematske mreže i Godišnja konferencija su organizovani od strane “Youth Act” iz Albanije, u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ koji realizuju Fondacija Centar za demokratiju, Balkanska mreža za lokalnu demokratiju, CRTA, “Youth Act” i Sodem. Ovaj projekat finansiraju Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju, projekat nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država.

Related Posts