bs
bs

Najava Uvodne Konferencije projekta LINK za saradnju/suradnju

Sa zadovoljstvom najavljujemo zvanično predstavljanje projekta ”Jačanje lokalnog učešća i
saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za
saradnju/suradnju” kojeg finansira Evropska unija, koje će se održati u Mostaru, 18.06.2021. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu MEPAS (Sala Princess).

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar će, sa svojim partnerima: Agencijom lokalne demokratije (LDA)
Zavidovici, Agencijom lokalne demokratije (LDA) Prijedor, Centrom za razvoj hercegovine (CRH) i
Europskom asocijacijom za lokalnu demokratiju (ALDA), te pridruzenim partnerom ALDA Skopje,
predstaviti ključne aktivnosti projekta koji promoviše principe dobrog i odgovornog upravljanja jedinica
lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

U projekat su uključeni sljedeći gradovi i opštine/općine: Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar,
Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče kao i 40 lokalnih organizacija civilnog
društva iz navedenih lokalnih zajednica.

Projekat ima za cilj da ojača kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i organizacija
civilnog društva (OCD) u sprovođenju participativnih procesa kako bi zajedno identifikovali konkretne
probleme zajednica i, zahvaljujući tom participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja za te
probleme.

 

Related Posts