bs
bs

Održan drugi sastanak lokalne savjetodavne grupe mladih Mostara u 2016.

Održan drugi sastanak lokalne savjetodavne grupe mladih Mostara

Dana 05.05.2016. godine, u prostorijama LDA Mostar, održan je drugi ovogodišnji sastanak lokalne savjetodavne grupe mladih (Local Youth Advisory Group) koja djeluje u sklopu projekta Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina,  predstavnica Američkog kutka u Mostaru  Inga Kotlo, predstavnica HNK i udruge Vrisak Gloria Lujanović, predstavnica UWC-a Selma Žuljević, Omladinska dopisnica Jasmina Pošković, predsjednik mladih SDA u HNŽ/K Haris Šabanović, predsjednik mladih DF-a Orhan Đulančić, predstavnih foruma mladih SDP-a Dino Pehlić, te Dženana Dedić, Maja Vejzović i Vlatka Lučić ispred LDA Mostar.

Nakon prvog sastanka, i na ovom smo nastavili diskusiju o položaju mladih i mladih volontera u gradu Mostaru, Hercegovacko-neretvanskoj zupaniji/kantonu (HNŽ/K) i Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Razgovarali smo o Federalnom zakonu o volontiranju, o državnoj komisiji za mlade i ostalim upravama i ministarstvima koje se bave pitanjima mladih i volonterstvom u na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH. Kako u našoj zupaniji/kantonu ne postoji komisija za mlade, zaključeno je kako bi postojanje takve komisije bilo neophodno i da ćemo ubuduće kroz nekoliko kanala reagirati i pomoći da se takva komisija uspostavi. Jedan od ključnih problema jeste taj što u HNŽ/K nemamo formirano kantonalno Vijeće mladih i zaključeno je kako će pojedini savjetodavci pomoći Vijeću mladih  Grada Mostara u animiranju mladih i CDOa iz drugih općina, kako bi se uspostavilo pet općinskih/gradskih vijeća, a potom i kantonalno Vijeće Mladih u HNŽ/K.

Obzirom da će jedan od dogovorenih ciljeva savjetodavne skupine biti reagiranje po pitanju statusa volontera, na dnevnom redu se našla i diskusija o bodovanju pri dodjeli gradskih stipendija i prijemu u pripravnički odnos u Vladi HNŽ/K. Prepoznat je problem kako se u bodovanju obe kategorije ne prepoznaje volonterski angažman i određeni su načini na koje ćemo se zagovarati da se ti kriteriji promijene. Savjetodavna skupina se podijelila u vise timova, koji ce raditi na razlicitim segmentima gore istaknutih problema, te je dogovoreno da će sve nove informacije i pomaci biti razmijenjeni unutar grupe, putem zatvorene facebook grupe, kreirane u ovu svrhu.
Sljedeci sastanci timova koji rade na razlicitim segmentima problema koji se tice svih nas, biti će organizirani po potrebi, shodno rezultatima i informacijama koje timovi skupe.

Related Posts