bs
bs

Održan treći sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Mostara

Održan treći sastanak sa Lokalnom savjetodavnom grupom mladih Mostara

Dana 14.09. 2015. godine je održan treći sastanak sa Lokalnom savjetodavnom grupom mladih u prostorijama LDA Mostar. Sastanak je održan u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“.

Nakon što je završeno regionalno istraživanje o politikama i zakonima za mlade, njihovom aktivizmu i učešću u lokalnoj zajednici, na teritoriji svih 5 država obuhvaćenih projektom, Savjetodavnoj grupi mladih Mostara predstavljeni su okvirni rezultati istraživanja vezani za Bosnu i Hercegovinu. Komparativna analiza uradjena je na osnovu uzorka od 1000 anketnih upitnika, 8 fokus grupa, te 20 intervju anketa sa lokalnim vlastima u regionu prema unaprijed izradjenoj metodologiji.

Kao značajan rezultat analize bitno je istaknuti da u Bosni i Hercegovini mladi kao prepreke s kojima se suočavaju da bi bili aktivniji ističu:
–    nedovoljna informiranost 31%
–    manjak slobodnog vremena 37%
–    nedostatak interesovanja, volje i motivacije 14%
–    nedostatak poverenja u državu i mogućnost promjene 40%
–    ne postoje prepreke 14 %
–    ostali razlozi (financije, neprihvaćanje okolina) 1,89%

Međutim, usprskos tome, mišljenja su da se  mladi trebaju angažirati kako bi doprinijeli društvu, njih 73%, dok 19% smatraju da se trebaju aktivirati samo ako će im to omogućiti neku korist.

Na sastanku se govorilo o budućim aktivnostima projekta u 2015. na području Grada Mostara, među kojima su posjet mladih Skupštini HNK/Ž, Regionalni forum mladih u Subotici, te radionica Moj grad, grad mladih.

Related Posts