bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Održan treći sastanak Lokalne savjetodavne grupe mladih Mostara

Održan treći sastanak sa Lokalnom savjetodavnom grupom mladih Mostara

Dana 14.09. 2015. godine je održan treći sastanak sa Lokalnom savjetodavnom grupom mladih u prostorijama LDA Mostar. Sastanak je održan u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“.

Nakon što je završeno regionalno istraživanje o politikama i zakonima za mlade, njihovom aktivizmu i učešću u lokalnoj zajednici, na teritoriji svih 5 država obuhvaćenih projektom, Savjetodavnoj grupi mladih Mostara predstavljeni su okvirni rezultati istraživanja vezani za Bosnu i Hercegovinu. Komparativna analiza uradjena je na osnovu uzorka od 1000 anketnih upitnika, 8 fokus grupa, te 20 intervju anketa sa lokalnim vlastima u regionu prema unaprijed izradjenoj metodologiji.

Kao značajan rezultat analize bitno je istaknuti da u Bosni i Hercegovini mladi kao prepreke s kojima se suočavaju da bi bili aktivniji ističu:
–    nedovoljna informiranost 31%
–    manjak slobodnog vremena 37%
–    nedostatak interesovanja, volje i motivacije 14%
–    nedostatak poverenja u državu i mogućnost promjene 40%
–    ne postoje prepreke 14 %
–    ostali razlozi (financije, neprihvaćanje okolina) 1,89%

Međutim, usprskos tome, mišljenja su da se  mladi trebaju angažirati kako bi doprinijeli društvu, njih 73%, dok 19% smatraju da se trebaju aktivirati samo ako će im to omogućiti neku korist.

Na sastanku se govorilo o budućim aktivnostima projekta u 2015. na području Grada Mostara, među kojima su posjet mladih Skupštini HNK/Ž, Regionalni forum mladih u Subotici, te radionica Moj grad, grad mladih.

Related Posts