bs
bs

Održan treći sastanak Lokalne savjetodavne skupine mladih Mostara u 2018.

Treći sastanak Lokalne savjetodavne skupine mladih Mostara u 2018. godini

Dana 19. decembra / studenog, u prostorijama Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara, održan je treći sastanak Lokalne savjetodavne skupine mladih Mostara u 2018. godini, u organizaciji LDA Mostar.

Na sastanku se razgovaralo o završnim koracima ka ‘’institucionalizaciji’’ projektne aktivnosti ‘’Mladi preuzimaju’’ (Youth Taking Over Day) od strane Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport pri Odjelu društvenih djelatnosti Grada Mostara. Institunacionalizacija bi podrazumijevala da jedan dan u godini, spomenuta Služba Grada Mostara, organizira Dan otvorenih vrata za sve mlade koji žele naučiti više o radu i uslugama Službe, kao i dobit priliku da predstavnicima lokalnih vlasti prezentiraju probleme i potrebe koje ih se tiču, s ciljem zajedničkog rada na poboljšanju statusa, usluga i strategija za mlade.

Na sastanku je također izražena potreba za postojanjem multifunkcionalnog prostora za mlade na razini Grada, u kojem bi se mladi mogli susretati, družiti, te kroz korisne i kreativne aktivnosti stjecati nova znanja i vještine, a što će biti jedna od preporuka koju će mladi u formi službenog dokumenta uručiti lokalnim vlastima.

Tijekom sastanka naglašena je i važnost stjecanja kvalitetnijeg znanja o kulturi i povijesti/historiji lokalne zajednice, o kojoj, po mišljenju sudionika sastanka mladi nedovoljno uče kroz formalno obrazovanje.

Također je dogovoreno daljnje istraživanje po pitanju iznalaženja mogućeg rješenja vezano za uvrštavanje i bodovanje izvrsnost, te volonterskog iskustva i angažmana pri odabiru stipendista Grada Mostara.

Lokalna savjetodavna skupina mladih inicirana je kroz projekt Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balakana / Balkan regional platform for participation and dialogue, koji je sufinanciran od EU, a sastanci grupe održavaju se četiri puta godišnje.

 

Related Posts