bs
bs

Službena posjeta Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine – DEI BiH

Predstavnici LDA Mostar na sastaku s predstavicima DEI-a

Dana 14.11.2018. godine predstavnici Agencije lokalne demokratije Mostara, Prijedora i Zavidovića službeno su posjetili DEI – Direkcija za evropske integracije BiH.

Susret je upriličen povodom uspostavljanja suradnje i zajedničkih inicijativa, a u cilju što boljeg predstavljanja puta Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.

Agencija lokalne demokratije MostarLocal Democracy Agency (LDA) PrijedorALD Zavidovici od aprila/travnja, 2018. godine implementiraju projekt “Regional youth COMPACT for Europe”, koji je kofinanciran od EU kroz program IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017, zajedno sa jos 11 partnera sa područja Zapadnog Balkana i Turske, a koji ima za cilj jačanje OCD-ova, posebice organizacija za mlade na području Zapadnog Balkana i Turske kako bi učinkovitije sudjelovali u dizajniranju politika i praćenju procesa EU integracija.

Obzirom na status BiH na putu ka EU od iznimnog značaja jeste upravo partnerstvo i kooperacija sa institucijama koje se bave ovom tematikom.

Razgovor sa predstavnicima Odjela za komunikacije DEI BiH rezultirao je razmjenom informacija, te prijedlozima za buduće zajedničke aktivnosti i incijative, koje bi doprinijele podizanju svijesti građana u ove tri lokalne zajednice po pitanju EU integracija i statusa BiH na putu ka EU.

Naime, Direkcija za evropske integracije (DEI) je stalno, samostalno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH. Direkcija obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje aktivnosti organa vlasti u BiH, te nadzor nad provođenjem odluka koje donose nadležne institucije u BiH, a koje se odnose na aktivnosti potrebne za evropske integracije.

Related Posts