bs
bs

Predstavnici koalicije IZBORI se za Mostar u Strasbourgu

Pitanje Mostara ponovo u centru pozornosti: predstavnici Koalicije Izbori se za Mostar u Strasbourgu

Na okruglom stolu o stanju u Mostaru koji je 19.oktobra/listopada održan u organizaciji Komore lokalnih vlasti, u sklopu 33. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strasbourgu, razmatrane su prilike u Gradu Mostaru, u kojemu od 2012. godine ne postoji gradska vlast, te čijim je građanima od 2008. godine uskraćno pravo da glasaju i budu birani na lokalnim izborima.

Okrugli stol je otvoren izlaganjem Stewarta Dicksona, člana Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, te predsjednika Povjerenstva za monitoring ovoga tijela, koji je ujedno bio i glavni izvjestitelj Vijeća Europe na zadnjim lokalnim izborima u BiH 2016. godine. Stewart se osvrnuo na razloge odsustva izbornog procesa u Gradu Mostaru, te na zaključke izvješća monitoringa izbora na osnovu kojega pitanje Mostara ne treba biti vezano za rješavanje nacionalnog pitanja u BiH ili uz ustavne promjene, te ponovio da kroz razgovore s predstavnicima nacionalnih političkih opcija nije stekao dojam da postoji volja za rješavanjem ove situacije s njihove strane. Dickson je naglasio kako Kongres još jednom daje potporu građanima Mostara i nudi pomoć u ostvarenju njihovih demokratskih prava, te pozvao Vijeće Europe da ozbiljno razmotri što može uraditi po pitanju Mostara.

Svoje viđenje uloge međunarodne zajednice u ovom kontekstu za okruglim stolom izložo je i Alex Jeffery, gostujući profesor na Sveučilišta Cambridge, čiji se rad fokusira na ulogu nevladinog sektora pri stvaranju demokratskih procesa u postkonfliktnim područjima. Jeffery je među ostalim naveo kako je jedan od najvećih uspjeha suvremenog Mostara upravo razvoj inicijativa civilnog društva koje traže načine kako da uzdrmaju stagnaciju i zastoj koji karakteriziraju izborni proces zadnjih devet godina.

U ime Koalicije IZBORI se za Mostar, na okruglom stolu su probleme s kojima se Mostar suočava predstavili direktorica Agencije lokalne demokracije Mostar, Dženana Dedići Vladimir Ćorić, direktor OKC-a Abrašević.
Koalicija IZBORI se za Mostar, koju čine tri organizacije civilnog društva, Agencija lokalne demokracije Mostar, OKC Abrašević i Vijeće mladih Grada Mostara, održala je za vrijeme lokalnih izbora u BiH 2016. godine akciju na području Mostara, kojom su građanima Mostara omogućili ”izbore” na nekoliko punktova u Gradu. Građani su popunjavanjem anketnih listića odgovarali na nekolicinu pitanja, čime su potvrdili svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem. Akcija IZBORI se za Mostar jako je dobro prihvaćena od strane građana i dobro popraćena od strane regionalnih i lokalnih medija, a veliku pažnju joj je posvetila i međunarodna zajednica.

U svome govoru, Dedić je predstavila rad Koalicije i akciju provedenu od strane iste, te pojasnila razloge masovnog napuštanja BiH, pogotovo od strane maldih ljudi, dok je Ćorić na ilustrativan način predstavio političku situaciju, kako na razini države, tako i na lokalnoj razini, te apelirao na pomoć međunarodne zajednice u iznalaženju rješenja.
Svoje viđenje situacije u Mostaru na kraju je izložio i voditelj projekata Nansen Dialogue Centra u Mostaru, Vernes Voloder, koji je problem Mostara približio sa sociološke strane, naglasivši, među ostalim, kako Mostar nije podjeljen grad kada je riječ o međuljudskim odnosima, nego je podjela stvorena i prisutna na političkoj razini.

Poruka Kongresa po završetku okruglog stola je požuriti vlasti na svim razinama da rade na održivom rješenju kako bi se povratila demokracija u Grad Mostar, izmjenom zakona, poseno Izbornim zakonom i Statutom Grada Mostara. Iz Kongresa je također naglašeno kako će ovo tijelo i dalje pratiti situaciju u bliskoj suradnji sa Europskim odborom regija, te će se zalagati za održavanje pitanja lokalne demokracije u Gradu Mostaru na svom političkom planu dok se na pronađe prikladno rješenje.

Related Posts