bs
bs

Održan prvi Međunarodni događaj u okviru projekta CLINK

Međunarodni događaj potaknuo je inspirativnu razmjenu vezanu za kulturnu baštinu različitih zemalja

Prvi Međunarodni događaj organiziran u okviru projekta CLINK nadmašio je očekivanja i pružio sudionicima prostor za bogatu i zanimljivu razmjenu vezanu uz kulturno naslijeđe. Međunarodni događaj pod nazivom „Sudjelovanje građana u očuvanju kulturnog naslijeđa u njihovim zajednicama“ održan je 15. i 16. maja/svibnja, 2019. godine u Caenu u prostorijama Regije Normandija u okviru projekta ”CLINK – Kulturno naslijeđe kao spona različitosti Europe”.

Događaj je okupio 86 sudionika koji su razmijenili prakse o različitim oblicima kulturne baštine, kao i njezinog očuvanja, prevenciju propadanja i promicanje putem metode podizanja svijesti. Glavna poruka koja je proistekla kroz sve prezentacije bila je da građani moraju priznati vlastitu kulturnu baštinu prije nego što se ona može prepoznati kao takva. Građani imaju lokalne običaje i rituale, mjesta kulturne baštine koja su povezana s njihovom osobnom kulturom i koja se moraju slaviti, kao i podići svijest o važnosti njihovog očuvanja.

Međunarodnom događaju prethodio je kick-off sastanak projektnih partnera i studijska posjeta udruzi “Fabrique de patrimoines” gdje su projektni partneri imali priliku obići višenamjenski prostor posvećen restauraciji, digitalizaciji i podizanju svijesti o kulturnom naslijeđu Normandije. Ova demonstrirana ekspertiza iz Normandije vrlo je dobro parcipirana, te je inspirirala projektne partnere.

Organizirani događaji bili su početak projekta ”CLINK – Kulturno naslijeđe kao spona različitosti Europe”, a čiji je cilj podizanje svijesti o povezanosti kolektivnog kulturnog nasljeđa u tapiseriji bogate i raznolike kulture Europe. Domaćin ovog Međunarodnog događaja je Europska Asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA), dok je partner lider projekta Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar). Na projektu surađuje ukupno 10 partnera s područja Hrvatske, Francuske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije, a projekt je podržan kroz EU program Europa za građane.CLINK International event spurred inspirational exchanges on cultural heritage from diverse countries 

The first CLINK International event exceeded expectations and provided space for rich and interesting exchanges on cultural heritage among participants. The international event entitled “Citizens’ participation in preservation of cultural heritage in their communities” was organised on 15 and 16 May 2019 in Caen at the premises of the Region Normandy in the framework of the project CLINK: Cultural heritage linking diversities in Europe.

The event gathered 86 participants who exchanged practices on various forms of cultural heritage as well as its preservation, prevention of deterioration and promotion through raising awareness methods. The main message that followed through all presentations was that citizens need to acknowledge their own cultural heritage before it can be recognised as such. Citizens have local practices and rites, places of cultural heritage linked to their personal culture and these need to be celebrated as well as raise awareness upon the importance of their preservation. 

The international event was preceded by the kick off meeting of project partners and a study visit to the association “Fabrique de patrimoines” where the project partners had the opportunity to see a multipurpose space dedicated to restauration, digitalisation and raising awareness of the cultural heritage of Normandy. This expertise from Normandy was very well perceived and inspired the project partners. 

The organised events were the kick off of the project CLINK – Cultural heritage linking diversities in Europe which aims to raise awareness on connections of the collective cultural heritage in the tapestry of Europe's rich and diverse culture. This international event was hosted by European Association for Local Democracy (ALDA), one of the projects’ partners. Project is led by Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar) in cooperation with 10 partner organizations from Croatia, France, Greece, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Albania. Project id supported through the programme Europe for Citizens of the European Union.

Related Posts