bs
bs

YOUth SWOT

Agenciji lokalne demokratije (LDA) Mostar je bilo zadovoljstvo organizirati radionicu “YOUth SWOT” u sklopu projekta “Mladi Balkana za Europu“. Radionica je koncipirana kao ležerno interaktivno druženje koje će pokrenuti zainteresiranost mladih za njihova prava i mogućnosti koje im se nude. Obzirom da mnogo mladih nije svjesno niti informirano o mogućnostima koje mogu utjecati na njihovu zapošljivost i opći rast, naš primarni cilj je bio educirati ih o relevantnoj temi. Radionica je pokrila tematiku osnovnih prava, ekonomskih i socijalnih problema s posebnim osvrtom na zapošljivost. Gospođica Adina Halilović, omladinska radnica s impozantnim iskustvom od preko 10 godina, rado je prihvatila naš poziv da bude prezentatorica radionice. Ona je mladima dala uvid u sve mogućnosti zapošljavanja s osvrtom na nacionalni ali i na nivo Europske unije. Drugi prezentator je bio gospodin Amil Brković koji je mlade upoznao sa relevantnim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine a koji se odnose na tematiku mladih osoba, njihova prava i obaveze. Na taj način, LDA Mostar je upakirala cjelokupni sadržaj koji je na interaktivan način predstavljen mladim ljudima.

Priliku smo iskoristili da zvanično inauguriramo YOUth Hub Mostar kojeg je nedavno renovirala LDA Mostar. Koncept prostore smo zamislili kao generator i polaznu osnovu za umrežavanje mladih ljud.

O projektu:

Projekt Mladi Balkana za Europu teži ojačati OCD-a, posebno omladinske organizacije Zapadnog Balkana i Turske, kako bi efikasnije učestvovali u reformama vezanim za proces pregovora o pristupanju EU, dijalogu s vladama i utjecaju na politiku kroz konsolidaciju platformi za regionalnu suradnju, njegovanje participativne kulture i promicanje aktivnog građanstva, odgovornosti vlade građanima i društvu i njegovanju zajedničkog evropskog identiteta.

Donator: Europska komisija (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017)

Sufinancirano od: Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States

Related Posts