bs
bs

Poziv građanima Mostara da nominuju temu za Skupštinu građana

2016. godina je bila prekretnica u kontekstu demokratskog buđenja građana Mostara zbog neodržavanja lokalnih izbora. U oktobru te godine, dok su se paralelno održavali redovni lokalni izbori u BiH, mostarcima je ponovo bilo uskraćeno osnovno demokratsko pravo – da biraju i budu birani! Agencija lokalne demokratije Mostar, Vijeće mladih grada Mostara, OKC Abrašević i Udruženje mladih psihologa odlučili su pokrenuti akciju “Izbori se za Mostar” u vidu simuliranja lokalnih izbora. Građani su prvi put nakon 8 godina šutnje dobili pravo da iskažu svoje mišljenje 0 grubom kršenju osnovnih demokratskih principa. “Izbori se za Mostar” je svoj glas proširio i do sjedišta Vijeća Europe te su nakon toga uslijedili multilateralni sastanci lokalnih aktera i predstavnika Vijeća Europe što je u konačnici rezultiralo pokretanjem projekta “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” od strane Vijeća Europe.

Trenutno, projekt kreće sa prvom fazom, u cilju pripreme Skupštine građana koja bi se trebala održati u Mostaru u 7. mjesecu 2021. godine.

Svi građani i građanke Mostara koji žive na prostoru grada su pozvani da predlože temu za diskusiju od znatne važnosti za njih, koja bi mogla biti raspravljana tokom Skupštine građana i o kojoj bi raspravljale lokalne vlasti u kasnijoj fazi projekta.

Nakon zatvaranja ankete, tri teme će biti odabrane, u konsultaciji sa lokalnim organizacijama civilnog društva i gradskom upravom. Građani Mostara će u konačnici moći izabrati finalnu temu kojom će se Skupština građana baviti.

Ukoliko ste iz Mostara, molimo Vas da kliknete na http://ankete.ba/gradiMO da predložite temu koja bi potencijalno mogla biti predmet deliberacije na Skupštini građana. Anketa će biti dostupna do 26. aprila 2021. godine.

Više informacija o samom projektu možete pročitati na stranici: https://mostargradimo.ba/

 

 

Related Posts