bs
bs

Kongres Vijeća Europe suorganizator Prve skupštine građana u Mostaru za promicanje deliberativne demokracije

Prva Skupština građana Mostara bit će inaugurirana 10. jula/srpnja

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, zajedno s Gradom Mostarom, organizira Prvu skupštinu građana koja će biti otvorena 10. jula/srpnja 2021. godine, kao dio prvog savjetodavnog postupka ove vrste u Bosni i Hercegovini i na jugoistoku Europe. Otvaranje i prezentacije sudionika i stručnjaka skupštine mogu se pratiti u internetskom prijenosu uživo na web stranici projekta ”Razvoj demokratskog učešća u gradu Mostaru”.

Tijekom četiri uzastopna vikenda, od 10. do 31. jula/srpnja 2021. godine, Skupština građana okupit će reprezentativnu skupinu od 48 slučajno odabranih građana koji će vijećati i davati preporuke o čistoći grada i održavanju javnih prostora u Mostaru. Ovu su temu predložili građani Mostara i izabrali je nakon konzultacija s civilnim društvom i gradskim vlastima.

Skupština je organizirana na temelju transparentnog i participativnog postupka prilagođenog Mostaru. Omogućuje građanima da se više uključe u lokalno donošenje odluka, uče o temi od relevantnih stručnjaka, razmjenjuju iskustva u drugim gradovima i čuju stavove lokalnih dionika i političkih predstavnika. Također pruža priliku lokalnim vlastima da se obrate preporukama građana. Ovaj se deliberativni demokratski pristup sve više koristi u Europi za poboljšanje kvalitete lokalne uprave.

Skupštinu će inaugurirati Bernd Voehringer, predsjednik Komore lokalnih vlasti u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe; Bojana Urumova, voditeljica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu, Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara i Radmila Komadina, savjetnica Grada Mostara.

Ispred Skupštine građana, u petak 9. jula/srpnja u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Mostara bit će potpisan Memorandum o suradnji između Vijeća Europe i Grada Mostara.

Skupština građana organizirana je u okviru projekta ”Razvoj demokratskog učešća u gradu Mostaru“ koji provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u okviru Akcijskog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu 2018.-2021. Cilj projekta je stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u promišljeni postupak i povećati svoj doprinos lokalnom odlučivanju. Zauzvrat, ovaj će proces poticati dijalog na lokalnoj razini i pridonijeti revitalizaciji demokratskih procesa u Mostaru. Sve informacije vezane za Skupštinu građana dostupne su na web stranici www.mostargradimo.ba

Originalni tekst možete pročitati na službenim stranicama Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

Related Posts