bs
bs

Izbori se za Mostar

IZBORI SE ZA MOSTAR

Potaknuti činjenicom da u Mostaru dugi niz godina nisu održani lokalni izbori, te da je njegovim građanima stoga uskraćeno pravo glasanja kao i pravo da se kandidiraju na lokalnim izborima, Agencija lokalne demokratije Mostar je 2016. u okviru projektne aktivnosti ”Mladi preuzimaju” došla na ideju organiziranja akcije pod nazivom ”IZBORI se za Mostar”. Ovu ”ad hoc” akciju koja je podrazumijevala organiziranje ”fiktivnih lokalnih izbora” na dan stvarnih lokalnih izbora u ostatku Bosne i Hercegovine, podržala su udruženja građana Mostara koja se bave pitanjima mladih: Vijeće mladih grada Mostara, OKC Abrašević, Udruženje mladih psihologa i Youth Power. Cilj je bio vraćanje osnovnog demokratskog prava građanima Mostara, da biraju i budu birani. Akcija je bila iznimno praćena od strane lokalih i regionalnih medija, te zapažena od strane međunarodne zajednice i stranih predstavništava u BiH. Izostanak reakcije je bio evidentan kada je riječ o političkim akterima i vodećim političkim opcijama u BiH.

S vremenom je ova inicijativa prerasla u koaliciju, te je postala platforma koja je svojim aktivnostima širila glas obespravljenih građana. U periodu od 2016. do 2020. godine, naše aktivnosti su prepoznate na nacionalnom, ali i internacionalnom nivou, posebno od strane Vijeća Europe što je rezultiralo nizom sastanaka s koalicijom. Vijeće Europe je potaknuto svim prethodno navedenim donijelo odluku o formiranju Grupe za refleksiju za Mostar, te je kroz rad Grupe za refleksiju, a na osnovu niza konzultacija s koalicijom ”IZBORI se za Mostar” 2021. godine počelo s implementacijom projekta “Izgradnja demokratke participacije u Mostaru”.

Četiri godine nakon nastanka naše inicijative ”IZBORI se za Mostar”, Mostarkama i Mostarcima je konačno vraćeno aktivno i pasivno biračko pravo. 

U nastavku pogledajte hronologiju naših aktivnosti:

IZBORI se za Mostar

Lokalni izbori u Mostaru i daljnji razvoj događaja

Pratite nas na našoj Facebook stranici IZBORI se za Mostar

*English*

Elect Mostar

Encouraged by the fact that local elections were not held in Mostar for many years, and that its citizens were therefore denied the right to vote as well as the right to run in local elections, Local Democracy Agency Mostar came up with an idea in 2016, as part of the “Youth Take Over” project activity, to ​​organize an action called “Elect Mostar”. This “ad hoc” action, which involved organizing “fictitious local elections” on the day of real local elections in the rest of Bosnia and Herzegovina, was supported by Mostar CSO's dealing with youth issues: the Youth Council of Mostar, OKC Abrasevic, Association of young psychologists, Elsa Mostar and Youth Power. The goal was to restore the basic democratic right of the citizens of Mostar to vote and to be elected. The action was extremely covered by local and regional media, and noticed by the international community and foreign missions in BiH. The lack of reaction was evident when it came to political actors and leading political options in BiH.

Over time, this initiative grew into a Coalition ”Elect Mostar”, and became a platform that spread the voice of disenfranchised citizens through its activities. In the period from 2016 to 2020, our activities were recognized at the national and international level, especially by the Council of Europe, which resulted in a series of meetings with the Coalition. Encouraged by all the above, the Council of Europe decided to establish a Reflection Group for Mostar, and through the work of the Reflection Group, and based on a series of consultations with the Coalition in 2021 began implementing the project “Building democratic participation in the City of Mostar “.

Four years after the creation of our initiative ”Elect Mostar”, the citizens of Mostar have finally regained their active and passive suffrage.

List of our activities set in chronological order:

 

– 33rd session of the Congress of Local and Regional Authorities of CoE , October 18-20 , 2017

Council of Europe’s Congress examines the situation in Mostar, October 19, 2017

-Reflection Group on Mostar formally established on 26 March 2018

Series of meetings between the Coalition Elect Mostar and Delegation of Council of Europe resulting with the idea of establishing the Citizens’ Assembly in Mostar. 

-Meeting 1 – 25.-26.05.2017.

Meeting 2 – 26.06.2018.

-Meeting 3 – 20.09.2018.

-Meeting 4 – 27.11.2019.

Local Elections in Mostar and further developments

Make sure to follow us on Facebook Page Elect Mostar