bs
bs

Održan sastanak s delegacijom Kongresa Vijeća Europe

Aktivnosti LDA Mostar usmjerene na očuvanje demokratskih procesa u Gradu Mostaru

U svjetlu nadolazećih Općih izbora 2018. u Bosni i Hercegovini, zakazanih za 7. oktobar/listopad, Agencija lokalne demokratije Mostar poduzela je nekoliko koraka ka obnovi lokalne demokracije unutar Grada Mostara, gdje lokalni izbori nisu održani gotovo 10 godina. Složena politička situacija u Bosni i Hercegovini i apsolutni nedostatak političke volje da se Mostar stavi na popis prioriteta ostavio je ovaj grad i njegove građane da se bore u gotovo nestvarnim uvjetima.

Svi pokušaji međunarodne zajednice u tom razdoblju, predlaganje optimalnog rješenja za Mostar, dočekani su kao nepoželjni unutar vladajućih političkih struktura.

Kao pokušaj aktualiziranja ovog pitanja u razdoblju koje se približava Općim izborima 2018., LDA Mostar je 18. septembra / rujna pokrenula i organizirala javni tribun pod nazivom “Pet do dvanaest” zajedno s partnerima okupljenima u koaliciji Izbori se za Mostar.

Javna tribina bila je jedinstvena prilika za mlade Mostara da se sastanu s mladim predstavnicima političkih stranaka koji spadaju u kategoriju mlađih od 30 godina i koji su kandidati na listi za Opće izbore 2018. To je bio prvi put u Mostar, da se takav događaj organizira u Mostaru i da su mladi iz Mostara dobili priliku da postave pitanja i raspravljaju o ključnim problemima s kojima se suočavaju. Organizatorima, mladima Grada Mostara i mladim političarima bilo je zadovoljstvo raspravljati o problemima koji se posebno tiču mladih, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, problemi s visokim postotkom emigracija, te sudjelovanje mladih ljudi u političkom životu Grada.

Kao nastavak dijaloga o Mostaru, 20. septembra / rujna, predstavnici LDA Mostara, zajedno s mladim političarima koji su sudjelovali u spomenutoj javnoj tribini, sudjelovali su na sastanku s delegacijom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe koji su u sklopu predizborne promatračke misije posjetili Bosnu i Hercegovinu. Ovom prigodom, šef izaslanstva, g. Stewart Dickson, predstavio je prijedlog Kongresa o mogućem koraku naprijed za rješenje o pitanju Mostara u formi Građanskog vijeća, čije bi formiranje eventualno potaknuli sami građani, OCD-vi i ostale nevladine organizacije. U ovom pristupu odozdo prema gore odluke formiraju građani i predstavljaju vladajućim političkim strukturama kao volju naroda. Ovo je jedno od mogućih rješenja za Grad Mostar, budući da od 2012. godine nema funkcionalnog Gradskog vijeća u Mostaru. Ovaj sastanak bio je i nastavak dijaloga između Grupe za refleksiju o Mostaru formirane od strane Kongresa i predstavnika koalicije Izbori se za Mostar, nadamo se i korak naprijed prema rješavanju krize u Mostaru.

 

 

Related Posts