bs
bs

STAR projekt – Mostar bogatiji za još jedan mural

Mostar je bogatiji za jos jedan mural, koji je ujedno i kruna lokalnih aktivnosti projekta STAR STreet ARt, financiranog kroz EU program Europa za građanke i građane. Autorica murala je mlada mostarska umjetnica Medina Đukić (https://instagram.com/brejndemidzu), koja je uspjela u namjeri da kroz svoj rad prenese univerzalnu ljudsku poruku, a koja je u skladu s porukama i ciljevima samog projekta.
Mural možete vidjeti na zgradi Pučke kuhinje u Mostaru.
⭐️Projekt STAR se fokusira na obnavljanje zanemarenih i napuštenih područja europskih gradova, koristeći se snagom ulične umjetnosti u zajednici kako bi se ojačao lokalni identitet, socijalna uključenost i aktivno građanstvo. Namjera projekta je izgradnja snažne mreže gradova, posvećenih razmjeni pozitivnih rezultata korištenja ulične umjetnosti, uključivanja zajednica i obnova javnih prostora.
Rezultati projekta su:
🌐umrežavanje europskih gradova koji koriste uličnu umjetnost u zajednici kako bi maksimizirali aktivno građanstvo i socijalnu uključenost;
🤝razmjena najboljih praksi između partnera za promicanje aktivnog građanstva, socijalne uključenosti i obnove gradova na održiv način;
💪jačanje osjećaja pripadnosti i lokalnog identiteta među građanima;
🫂poboljšavanje suživota i solidarnost među građanima;
👥povećana uključenost građana u lokalna i društvena pitanja;
🇪🇺povećana svijest građana o europskim vrijednostima.
Agencija lokalne demokratije Mostar suradnik je Gradu Mostaru na ovom iznimno zanimljivom projektu, a koji je jedan od 15 projektnih partnera s područja cijele Europe.

Related Posts