bs
bs

Tag

2020
Interview Project “YOUth Ambassadors of Non-Formal Learning” As a part of  “YOUth Ambassadors of Non-Formal Learning” research activities, from now on, we will post Interviews with relevant stakeholders discussing topic of Non Formal Learning/Education. First Interview was conducted by LDA Mostar. Our interlocutor was Denis Pajic, dr. sc., Assistant Professor at Faculty of Law, Dzemal...
Read More
Kulturno nasljeđe kao moćan pokretač zajednice Više od 130 sudionika sa Zapadnog Balkana i Europske unije, kao i međunarodni sudionici, okupili su se 28. maja/svibnja kako bi sudjelovali na završnom međunarodnom događaju „Obnova nasljeđa: novi život za napuštene industrijske, vjerske, vojne ili javne zgrada“. Događaj je organiziran u sklopu projekta CLINK – Kulturno nasljeđe kao...
Read More
Cultural Heritage as a potent driver for community action More than 130 participants from Western Balkans and European Union as well as the international participants gathered virtually on 28th of May to be a part of the Final International Event “Regenerating heritage: new life for abandoned industrial, religious, military or public buildings”. The event was...
Read More
Finalni međunarodni događaj projekta CLINK – Obnova nasljeđa: novi život za napuštene industrijske, vjerske, vojne ili javne zgrade Finalni međunarodni događaj „Obnova nasljeđa: novi život za napuštene industrijske, vjerske, vojne ili javne zgrade“ organiziran u okviru projekta CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona  različitosti Evrope, održat će se online 28. maja/svibnja, 2020. godine od 12:00-14:00...
Read More
Final International Event of the project CLINK – Regenerating heritage: new life for abandoned industrial, religious, military or public buildings The Final International Event “Regenerating heritage: new life for abandoned industrial, religious, military or public buildings” organized within the framework of the project CLINK  – Cultural heritage linking diversities in Europe, will take place online...
Read More
How is Non-Formal Learning perceived and ranked in your country – help us find out! As a part of Youth Ambassadors for Non-Formal Learning (YAMNFL) activities, project partners are conducting a research within their respective countries on existing policies related to recognition and validation of Non-Formal Learning (NFL) as well as on successful stories of...
Read More
Objavljeno je izvješće o aktivnostima Agencije lokalne demokratije Mostar za 2019. godinu. LDA Mostar tim je iznimno vrijedno radio proteklu godinu dana, kao i uvijek, entuzijastično ulažući napore u svrhu demokratizacije društva koristeći različite teme, metode i alate. U 2019. godini radili smo na: 12 projekta velikom broju lokalnih aktivnosti sudjelovali na brojnim međunarodnim događajima...
Read More
Sudionici foruma naglasili važnost očuvanja i promocije lokalnog kulturnog nasljeđa U organizaciji LDA Mostar danas je u prostorijama Code Hub Mostar održan Forum ”Naše kulturno nasljeđe”, koji je jedna od aktivnosti našeg projekta CLINK – Cultural heritage LINKing diversities in Europe, sufinanciranog kroz EU program Europa za građane. Na Forumu su sudjelovali predstavnici relevantnih javnih institucija, obrazovnih ustanova,...
Read More
Forum participants stressed the importance of local cultural heritage protection and promotion Community Forum “Our Cultural Heritage”, organized by Agencija lokalne demokratije Mostar, took place in Code Hub Mostar on March 12, 2020. Representatives of the relevant public institutions, educational institutions, the private and non-governmental sectors, as well as individuals contributing to the preservation of cultural heritage, participated...
Read More
Tražimo pojačanje! Ukoliko želiš da stekneš nove vještine i radno iskustvo, ukoliko si mlad/a i ambiciozan/na, želiš da radiš u kreativnom i stimulativnom timu, pridruži nam se! Agencija lokalne demokratije Mostar traži volontera/ku za dugoročni angažman. Kakvu osobu tražimo? Student društveno-humanističkih nauka ili nezaposlena osoba tog usmerenja, do 30 godina Proaktivna i odgovorna Zainteresovana za...
Read More
1 2

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.