bs
bs

12 principa dobre uprave na lokalnoj razini

12 principa dobre uprave i Europska oznaka izvrsnosti upravljanja

U videu ispod teksta pogledajte koja su to načela dobrog demokratskog upravljanja na lokalnoj razini. Ovih 12 načela čine jedan od tri stupa “Strategije za inovacije i dobro upravljanje na lokalnoj razini”, pokrenute na ministarskoj konferenciji u Valenciji, Španjolska, od strane europskih ministara nadležnih za lokalnu i regionalnu upravu.

U državama članicama Vijeća Europe koja su se obvezala na Strategiju, europskim lokalnim vlastima koje se u potpunosti pridržavaju 12 načela, dodjeljuje se Europska oznaka izvrsnosti upravljanja (ELoGE). Na zahtjevima Strategije trenutno rade Austrija, Belgija, Bugarska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Malta, Nizozemska, Norveška, Rumunjska, Španjolska i Ukrajina.

Video je producirao Centar za stručno osposobljavanje za reformu lokalne samouprave Vijeća Europe u okviru svog programa Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u Ukrajini koji financiraju vlade Švicarske i Danske.

Za daljnje informacije o “Strategiji za inovacije i dobru upravu na lokalnoj razini”, pogledajte web stranicu: www.coe.int/local ili nas pratite Twitter račun: @coe_cdlr.

 

 

Related Posts