bs
bs

Mladi Balkana za Evropu: Poziv za lokalne omladinske organizacije u okviru Fonda za mlade ”I naš glas treba da se čuje”

Otvoren je poziv za lokalne omladinske organizacije u okviru Fonda za mlade ”I naš glas treba da se čuje” kroz EU projekt Mladi Balkana za Evropu

Konzorcijum partnera na projektu ”Mladi Balkana za Evropu” / ”Regional Youth Compact for Europe” raspisuje poziv za dodjelu sredstava iz Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“ / ”We have a Say”.

Cilj Fonda za mlade i ovog poziva jeste doprinos povećanju učešća mladih i jačanju lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kroz podršku lokalnim omladinskim organizacijama koje zastupaju aktivno učešće mladih u lokalnim zajednicama.

Pozivamo zainteresovane lokalne omladinske organizacije s područja Bosne i Hercegovine koje ispunjavaju uslove da se prijave na poziv.

Ukupna sredstva Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“ iznose 78.000 EUR. Ovim sredstvima bit će podržane lokalne omladinske nevladine organizacije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Iznos grantova kreće se između:

• minimalnog iznosa: 3.000 EUR
• maksimalnog iznosa: 6.000 EUR

Vrste projekata koje će biti podržane u okviru ovog poziva su sljedeće:

• Projekti koji pružaju podršku u osnaživanju mladih, kao i socijalnoj inkluziji marginalizovanih omladinskih grupa
• Projekti koji promovišu dijalog između mladih i institucija na lokalu
• Projekti koji promovišu učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou
• Projekti koji zastupaju bolju poziciju mladih na lokalu
• Projekti koji pružaju podršku učešću mladih u sprovođenju politika koje utječu na lokalni socijalni, ekonomski i kulturni razvoj
• Projekti koji promovišu ljudska prava u lokalnoj zajednici
• Projekti koji promovišu inter-generacijsku solidarnost i održivi razvoj

Poziv je otvoren do 28. februara/veljače, 2020. godine do 15:00h, a sve informacije u vezi s pozivom i aplikacioni obrasci nalaze se na linkovima ispod:

Guidelines for Grant Applicants RYCE Youth Fund
Annex I – Application Form RYCE Youth Fund
Annex II – Budget RYCE Youth Fund
Annex III – Logical Framework RYCE Youth Fund
Annex IV – Declaration by the Grant Applicant

Related Posts